Būvvaldes speciālistu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 8.00 - 18.00

Ceturtdienās: 9.00 - 19.00

  

Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku

pieņemšanas laiki:

iepriekš saskaņojot pa tālr. 67935822

 

Izpilddirektora pieņemšanas laiki:

iepriekš saskaņojot pa tālr. 67708676

 

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00 -14.00.

  Drukāt