Ķekavas Mūzikas skola

NMR kods 90000049105
Banka: A/S SEB banka
Konta numurs: LV40UNLA0050007657699
Adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
 
Tālrunis:  67937502 (sekretāre),
dežurants - 67936085, kasiere -  67936901, 
e-pasts: kekavas.muzikasskola@kekava.lv
 
Skolas direktore Daiga Ventniece
tālr. 26495088
daiga.ventniece@kekava.lv
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16.00 - 18.00, ceturtdienās plkst.11.00 - 13.00 
 
 
 
 
 

 

 

  Drukāt