Lai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa” Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vairāk kā 140 bērniem, šobrīd aktīvi notiek bērnudārza moduļa tipa piebūves būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt pēc dažiem mēnešiem - maija beigās.


Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskais rīcības plāns 2018.-2021. gadam.


Jaunās un digitālās tehnoloģijas pirmsskolā
Izdzirdot par “digitālajām tehnoloģijām pirmsskolā”, bieži vien pieaugušajam rodas šaubas un neizpratne par to lietderību. Kāda nozīme ir digitālajām tehnoloģijām pirmsskolā? Patiesībā jau pirmsskolas vecuma bērni ikdienā gan paši lieto, gan redz, kā citi lieto daudzveidīgas digitālās tehnoloģijas un ierīces. Tādēļ ir svarīgi mācīt ar tām darboties jēgpilni, t. i., lai kaut ko paveiktu vai uzzinātu. Mūsu pirmsskolā skolotāji jau daudzus gadus darbā izmanto dažādas digitālās tehnoloģijas, un skolotājiem jau ir izveidojusies izpratne par to, kā bērniem tās palīdz mācīties, ko ar to palīdzību var iemācīties.
Septiņi starptautiski ārvalstu konkursi - septiņas godalgotas vietas
Lai arī biežāk dzirdam par grūtībām, ar ko attālināto mācību laikā saskaras skolēnu vecāki, šis laiks paver arī jaunas iespējas. Mūzikas skolu audzēkņiem tā ir iespēja piedalīties vairākos citu valstu organizētajos starptautiskajos konkursos, jo liela daļa no tiem notiek attālināti. Parasti, kad šādi konkursi norisinās klātienē, daudzos nav iespējams piedalīties, jo izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos ir salīdzinoši lielākas, jo jāierēķina arī ceļa un uzturēšanās izdevumi. Ķekavniece Madara Knēziņa šo iespēju ir aktīvi izmantojusi, sasniedzot lielisku rezultātu.
Arhīvs
  Drukāt