Ķekavas novads saņem jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai

 

16.novembrī svinīgā pasākumā Tukumā piecpadsmit novadu pašvaldības no Kurzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģioniem saņēma 21 Mercedes-Benz Intouro autobusu skolēnu pārvadāšanai. Ķekavas novada skolēni ar jauno autobusu brauks uz skolu  jau decembrī.
 
Autobusi skolēnu pārvadāšanai ir iegādāti Latvijas–Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros, ko administrē Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).
 
Pa diviem autobusiem saņēma Priekules, Talsu, Ventspils, Auces, Jelgavas un Bauskas novadu pašvaldības, bet pa vienam Mercedes-Benz Intouro autobusam - Engures, Tukuma, Ķekavas, Durbes, Nīcas, Saldus, Dobeles, Tērvetes un Rundāles novadu pašvaldības.
 
Pasākumā piedalījās Šveices sadarbības programmas biroja Baltijā vadītāja Kristīna Grīdere (Christina Grieder), VRAA direktors Māris Krastiņš, Finanšu ministrijas pārstāvji, SIA Domenikss pārstāvji, Tukuma novada domes un pārējo novadu pašvaldību pārstāvji.

Autobusi ir aprīkoti 40 sēdvietām un 41 stāvvietu. Atbilstoši novadu pašvaldību izvēlei autobusi ir aprīkoti ar ratiņkrēsla pacēlāju, ratiņkrēslu drošības sistēmām un LED mirgojošām signāla gaismām.
 
Viena autobusa cena ir Ls 136 779,73 (t.sk. PVN), iekļaujot pašvaldības līdzfinansējumu Ls 14,000.
 
 
Sabiedrisko attiecību daļa.

 

  Drukāt