Baložu vidusskola iesaistās Erasmus+ starpskolu stratēģiskās partnerības projektā

Baložu vidusskolas skolēni un skolotāji turpmākos trīs gadus iesaistīsies Erasmus + programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta īstenošanā.

 

Šī gada 4. novembrī Baložu vidusskola parakstīja finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “ “Rolling stones” Treveler in the environment through Geomythology viewing sustainability.” īstenošanu. Projekta ietvaros turpmāko trīs gadu laikā partneri no astoņām dažādu Eiropas valstu skolām kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.

 

Projekta virsmērķis – veidot pozitīvu skolēnu attieksmi pret skolu, celt viņu mācīšanās motivāciju, veicināt kritisko un radošo domāšanu, kā arī uzlabot skolas mācību procesu, ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.

 

Lai sasniegtu virsmērķi projektam ir izvirzīti vairāki uzdevumi: iepazīt dabas un apkārtējās vides izmaiņas ar mitoloģijas palīdzību; izmantojot multidisciplināru - dažādu mācību priekšmetu - pieeju, iepazīt saistību starp mītiem un ģeoloģiskām/klimata pārmaiņām; izpētīt saiti starp pagātni un mūsdienām dažādās Eiropas vietās (atrast kopīgus upju, pilsētu, cilvēku vārdus, apzināt līdzīgas vietējās tradīcijas Eiropā); izpētīt cilvēku migrācijas iemeslus; visbeidzot uzlabot svešvalodu zināšanu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes skolēnu un skolotāju vidū.

 

Projekta gaitā tiks izspēlēta ģeo-mitoloģiska tēma, proti, meteorīta piedzīvojumi, kas aizsākās ar tā piezemēšanos Latvijā, 2016. gada novembrī. Projekta īstenošanas gaitā tas izripos cauri visai Eiropai, meklējot mītus un klimata pārmaiņas un galu galā 2019. gada maijā nonāks Atlantijas okeāna krastā Portugālē. Šo trīs gadu laikā meteorīts piedzīvos dažādas kultūras un valodas un tam būs iespēja atgriezties atpakaļ kosmosā vai arī atrast mājvietu kādā no Eiropas daļām. Šis meteorīts kalpos kā skolēnu izpausmes motivātors gan mutvārdos, gan rakstveidā, gan arī kā astoņu dažādu valstu skolu vienojošais elements.

 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot vairākas mācību mobilitātes, tajās kopā iesaistot apmēram 100 skolēnus un skolotājus. Projekta pirmā tikšanās norisinājās Latvijā no šī gada 14.-18. novembrim. Ciemiņi no septiņām skolām tika laipni uzņemti Baložu vidusskolā, kur bija iespēja ne tikai iepazīties vienam ar otru un pārstāvētajām skolām tuvāk, bet arī iepazīties ar Baložu vidusskolas mācību procesu, pedagogiem, apmeklēt stundas, kā arī izbaudīt kā skolā tiek atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena. Tāpat tikšanās laikā tika noteikti mācību mobilitāšu datumi, apspriests projekta aktivitāšu plāns, katra partnera pienākumi projektā, kā arī aizklātā balsošanā tika izvēlēts projekta logo. Aizkustinošu brīdi tikšanās dalībnieki piedzīvoja, apmainoties ar projekta sadarbības skolu skolēnu izgatavotajiem Ziemassvētku apsveikumiem.  

 

Iespēju īstenot šo projektu Baložu vidusskola ieguva, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību konkursā. Projekta īstenošanai trīs gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 21760 EUR apmērā.

 

 

 

 

Astrīda Beča

23.12.2016

  Drukāt