Lieldienas gaidot

 16.aprīlī PII"Zvaigznīte"notika pasākums "Lieldienas gaidot",kurā piedalījās gan viss iestādes kolektīvs,gan arī bērni,kas vēl neapmeklē mūsu bērnudārzu.Ciemos ieradās Vista un Zaķis,kurš nezināja,kā jāsvin Lieldienas.Bērni bija ļoti zinoši skolotāji un pamācīja Zaķi - viņš apguva latviešu tautas dziesmas,rotaļas,dejas un uzzināja,kā pareizi jāšūpojas.

 

Iepriekšējā vakarā bērni,vecāki,skolotājas čakli strādāja,tinot dažādus krāsainus dzijas kamoliņus.Tagad tos kopā ar Zaķi,Vistu un skolotājām varēja sakārt ābelē,lai vasarā būtu daudz ābolu - tā vēsta latviešu tautas ticējums.Bija jauka,saulaina diena,visapkārt valdīja prieks,kņada,rosība.Mēs esam sagatavojušies - nāc nākdama,Liela diena!

PII"Zvaigznīte"metodiķe
 IRITA SERGA
16.04.2014. 

  Drukāt