Profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs PII ,,Bitīte’’ ,,Integrācija mūzikā’’

2014.gada 10.aprīlī  pirmsskolas izglītības iestādē ,,Bitīte’’ notika seminārs Ķekavas un citu  novadu pirmsskolupedagogiem,  mūzikas pedagogiem, logopēdiem.  Mūzikas skolotājas Kristīne Jeronoviča un Līva Dāce vadīja atklātās integrētās nodarbības „Ceļojums ar vilcieniņu” un „Saldais ceļojums”.

 

 

Atsaucība bija liela. Ciemiņi bija no Carnikavas, Siguldas, Olaines, kā arī no Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

 

PII „Bitīte ” metodiķe Aiga Āķīte semināra dalībniekus  iepazīstināja ar iestādes struktūru, vēsturi.

 

 

PII ,,Bitīte’’ logopēdes Inga Rutmane-Lazda un Kristīne Meilerte deva ieskatu par logopēdisko metožu izmantošanas iespējām mūzikas nodarbībās. Semināra dalībnieki  piedalījās  meistarklasē - apguva orofaciālo un dikcijas vingrinājumu kompleksus. 

 

 

Semināra noslēgumā notika spraigas debates par dažādiem mūzikas izglītības jautājumiem, sadarbības iespējām un pieredzi.

 

 

Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja apskatīt iestādi, kā arī  jaunizveidoto logopēdisko grupu „Alisītes” un diskutēt ar grupas skolotājām un atbalsta personālu.

 

 

 PII Bitīte logopēdes

 Kristīne Meilerte un

 Inga Rutmane-Lazda

16.04.2014.

 

  Drukāt