Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pedagogu metodisko materiālu skate 2013./2014.māc.g.

 „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās – zināšanu apguvei, sociālo prasmju veidošanai un sensorai attīstībai” – tāda bija šī mācību gada metodisko izstrādņu tēma pirmsskolā un 9.aprīlī PII „Ieviņa” notika novada skatei izvirzīto labāko darbu vērtēšana.

 

Bet līdz tam  skolotājas , visu mācību gadu, bija čakli un radoši darbojušās.  Novembrī skolotājas piedalījās leļļu mākslinieces Ināras Liepas leļļu šūšanas meistarklasē, kur apguva pamatiemaņas leļļu darināšanā,un tad ar iegūtajām zināšanām dalījās pieredzē ar savas iestādes pedagogiem.

 

Martā visās novada pirmsskolas iestādēs notika leļļu un mīksto rotaļļietu izstādes. Pedagogi devās uz PII, iepazinās ar kolēģu veikumu un nobalsoja par iepatikušos darbu.

 

Izvēlēties labākos darbus nebija viegls uzdevums, jo lelles bija visdažādākās, katra ar savu”odziņu”, rūpīgi un kvalitatīvi izstrādātas, ar daudzveidīgu pielietojumu nodarbībās un citās pirmsskolas aktivitātēs.

 

1. vieta.  „Didaktiskās lelles”, skolotājas Indra Kļaviņa un Dzintra Gruzda

 PII „Ieviņa”.

2. vieta. „Dažādas lellītes”, skolotājas Jana Ļaksa un Liene Bērziņa

 PII „Ieviņa”.

 

3. vieta. „Gudrais astoņkājis”, skolotāja Solvita Lokmane

Privātskola „Gaismas tilts 97”.

 

Veicināšanas balvu ieguva „Lelle Alise un viņas burtu saime”, Dace Baikovska

 PII „Ieviņa’’.

 

Novada pirmsskolas pedagogi savas simātijas atdeva –

„Dažādas lelles” Inta Markovska PII „Zvaigznīte”,

„Zaķlīšu pirtiņa” Līva Dāce PII „Bitīte”,

„Balerīna Anastasija” Lāsma Lange, PII „Ieviņa”,

„Ancīša un Grietiņas pirkstu lelles” Iveta Griķe, Dināra Dobrovoļska  PII „Avotiņš”,

„Krāsu skolotāja” Liene Zandberga PII „Namiņš”,

 

Paldies visām skolotājām par skaistiem, praktiskiem, oriģināliem, ar mīlestību un čaklu roku veidotiem darbiem!

 

Pirmsskolas MA vadītāja

Dzintra Elksnīte

14.04.2014.

  Drukāt