Vecākus un skolotājus aicina izteikt viedokli par izglītības kvalitāti savā pilsētā vai novadā

 "Vai mūsdienās skolai ir jāveicina katra bērna individuālā talanta attīstība?" un "Kāds bērnu skaits būtu optimāls vienā klasē? " šie un citi jautājumi ir iekļauti biedrības "Latvijas vecāku kustība" izstrādātā anketā Latvijas vecākiem.

 

Anketas izveidošanu mudinājusi aizvien pieaugošā vecāku interese par mūsdienu izglītības novitātēm, kā arī izpratnes veidošanās par ģimenes un skola sadarbības nepieciešamību. Arvien vairāk vecākus un skolotājus interesē, vai skolā izmantotās standartmetodes - akurāta sēdēšana solos un pareizas atbildes testos, nodrošinās to, ka bērns izaugs par radošu un veiksmīgu cilvēku, un cik ļoti vecāki var ietekmēt bērna radošas personības attīstību skolā. Tik pat svarīgi ir noskaidrot, kādas prasmes bērniem būtu jāapgūst skolā, kā arī izvērtēt, cik ļoti svarīgas vai mazsvarīgas bērna attīstībā ir dažādas norises skolas dzīvē, piemēram, aktivitātes svaigā gaisā vai veselīga ēdināšana.

 

Bieži dzirdēts, ka vecāki ir pasīvi un vienaldzīgi, un ka tie nevēlās iesaistīties skolas vides uzlabošanā. Vēlme kliedēt šo mītu, arī ir viens no iemesls, kādēļ izstrādāta anketa. Biedrība "Latvijas vecāku kustība" sastopas ar vecākiem, kas vēlās piedalīties skolas vides uzlabošanā, bet viņiem trūkst zināšanu – kā veidot rezultatīvu sadarbību ar skolu, pamatot savu viedokli un atrast domubiedrus citu vecāku vidū. Tādēļ biedrība organizē dažādus atbalsta pasākumus vecākiem visā Latvijā.

 

Aptaujas primārā mērķauditorija ir sākumskolas un pamatskolas bērnu vecāki un skolotāji, taču gaidīts ir arī pirmsskolas bērnu vecāku un skolotāju viedoklis.

 

Aptauja ilgs līdz 30.04.2014. un tās apkopotie dati būs publiski pieejami visiem interesentiem. Kā vērtīgs statistikas materiāls tas būs noderīgs gan vecākiem, kas vēlās uzsākt vai stiprināt sadarbību ar skolu, gan izglītības jomas pārstāvjiem, kas darbojas izglītības kvalitātes attīstības jomā.

 

Vecāku aptauja tiek veikta projekta "Open Parents" ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no "Nordplus Adult" līdzekļiem un, kura mērķis ir attīstīt inovatīvas metodes Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecāku izglītošanās un sadarbības jomās. Šī ir arī viena no aktivitātēm alianses "Par kvalitatīvu izglītību" darbības ietvaros.

 

Anketa atrodama šeit.

 

Skolas vārds

09.04.2014.

  Drukāt