Nodibināta starpnovadu koru vadītāju metodiskā apvienība

7. aprīlī Ķekavas novada mūzikas pedagogi, skolu vadība un pašvaldības Izglītības daļas speciālisti devās uz Ikšķili, lai smeltos iedvesmu no Ikšķiles vidusskolas labās prakses koru kultūrā.

 

Šo pieredzes apmaiņas pasākumu apmeklēja pārstāvji no Ķekavas, Siguldas, Carnikavas, Ikšķiles un Salaspils novadiem. Lai veicinātu Pierīgas novadu savstarpējo sadarbību koru popularizēšanā skolēnu vidū, tika nodibināta metodiskā apvienība.

 

Jāatzīst, ka Ķekavas novadā arvien mazāk skolēnu izvēlas kori kā vienu no ārpusskolas aktivitātēm, un šī tendence satrauc ne vien mūzikas pedagogus un koru vadītājus, bet arī skolu un pašvaldības vadību. Ikšķiles vidusskola ir lielisks piemērs, kā motivēt skolēnus dziedāt korī, veicinot šīs nodarbes prestižu.

 

Sabiedrisko attiecību un

konsultatīvā atbalsta daļa

08.04.2014.

  Drukāt