Skolu atbalsta personāls pieredzes apmaiņā Iecavā

27.03.14. Ķekavas novada izglītības iestāžu atbalsta personāls sadarbībā ar Latvijas sociālo pedagogu asociāciju devās pieredzes apmaiņā uz Iecavas vidusskolu.

 

Iecavas skolas direktore, novada deputāte Agra Zaķe dāsni dalījās veiksmes stāstos gan darbā ar skolēniem, skolēnu pašpārvaldi, gan uzteica skolas atbalsta personālu un radošos, izdomas bagātos pedagogus.

 

Novēlēja arī mums savā darbā vairāk uzdrīkstēties, uzticēties citiem, paveikto izvērtēt caur pozitīvisma prizmu un neskopoties ar labiem vārdiem. 

 

Vēstures skolotājas pavadībā iepazinām Iecavas parku un Dievdārziņu.

Atbalsts personāla metodiskās apvienības vadītāja

Daina Šulce

02.04.2014.

  Drukāt