Metodisko darbu prezentācija bērnudārzā ”Zvaigznīte”

26.martā pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” skolotājas prezentēja metodiskos materiālus „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās – zināšanu apguvei, sociālo prasmju veidošanai un sensorajai attīstībai”.

 

Pavisam bija izveidoti astoņi lieli tematiski komplekti, kuri sastāv no vairākām lellēm un mīkstajām rotaļlietām.

 

Izvērtējot redzēto un dzirdēto, uz novada skati tika izvirzīti 3 darbi:

Intas Markovskas – „Lelles –marionetes”,

Ineses Paškevičas, Ilzes Mihelsones – „Trīs sivēntiņi un vilks”,

Daces Lezdkalnes – „Peļu ģimene”.

 

                                PII ”Zvaigznīte” metodiķe

                                                       Irita Serga

28.03.2014.

  Drukāt