Pedagogi prezentē labās prakses piemērus

19. martā Daugmalē PII "Namiņš" pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas ietvaros notika pirmsskolas pedagogu "Labās prakses" piemēru prezentēšanas pasākums. Pozitīvajā pedagoģiskajā pieredzē dalījās desmit Ķekavas novada pirmsskolas skolotājas no PII "Bitīte", "Zvaigznīte", "Avotiņš" un "Ieviņa", kas pretendē uz izglītības kvalitātes 3. un 4. pakāpi.

 

Labās prakses piemēri bija visdažādākie. Skolotājas prezentēja pašgatavotas didaktiskās un rotaļspēles, kas mācību procesu padara interesantu un aizraujošu, dalījās pieredzē gadskārtu svētku, jautro brīžu un mācību ekskursiju organizēšanā.

 

Daudz jaunu, radošu un interesantu ideju bija bērnudārza "Ieviņa" skolotājas Indras Kļaviņas labās prakses piemērā, par bērnu patriotisko audzināšanu pirmsskolā. Savukārt bērnudārza "Avotiņš" logopēde Guna Cakule prezentēja pašas izstrādātu metodisko materiālu '' Īso un garo patskaņu diferencēšana caur redzes, dzirdes, taustes un kinestētiskām sajūtām", kas bērniem sarežģīto mācību procesu pārvērš aizraujošā rotaļā un ko var izmantot ne tikai logopēdi, bet arī grupu skolotājas.

 

Paldies visām pirmsskolas skolotājām, kas piedalījās labās prakses piemēru prezentēšanā, un bērnudārza "Namiņš" metodiķei Ilzei Jaunzemei par sirsnīgo uzņemšanu un rūpēm!

 


Metodiskās apvienības vadītāja

Dzintra Elksnīte

24.03.2014.

  Drukāt