Izstāde zvaigznīte

No 24.marta pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” būs skatāma izstāde „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās, rotaļās, sensorajā attīstībā un sociālo prasmju veidošanā”. Izstādes ietvaros parādīsim arī bērnu veidotās maskas dažādām teātra izrādēm.

 

13.03.2014.

 

  Drukāt