Metodisko darbu prezentācija PII ,,Bitīte’’

 

 

2014.gada 6.martā notika  pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte” pedagogu metodisko darbu prezentācija „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās – zināšanu apguvei, sociālo prasmju veidošanai un sensorai attīstībai”.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte” pedagogi prezentēja savas pašu gatavotās lelles, parādot  radošumu izmantojot savu pedagoģisko pieredzi. Prezentētie darbi turpmāk kalpos bērniem, kā izziņas materiāls,  dažādu prasmju un zināšanu apgūšanai.

 

Tālāk uz Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu metodisko darbu skati tika izvirzīti divi darbi. Audio logopēdu Ingas Rutmanes-Lazdas un Kristīnes Meilertes  plaukstas lelle ŠIŠEIDO un skolotājas Ilzes Langišas PELE – KUKAŽIŅA.

                                                                          

 

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte”  

Metodiķe Aiga Āķīte

10.03.2014.

 

 

 

  Drukāt