Ievēlēta pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja

 22. janvārī Daugmales bērnudārza „Namiņš” telpās notika Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja vēlēšanas, kurās atkārtoti vairākuma atbalstu saņēma Ķekavas izglītības iestādes „Ieviņa” pedagoģe un līdzšinējā metodiskās apvienības vadītāja Dzintra Elksnīte.

 

Tikšanās ievadā pedagogi Daugmales bērnudārza „Namiņš” vadītājas Ilzes Jaunzemes vadībā tika iepazīstināti ar jaunajām telpām un pirmsskolas pedagogu darbu Daugmalē. Turpinājumā Dz. Elksnīte sniedza klātesošajiem atskaiti par iepriekšējā periodā izvirzīto uzdevumu īstenošanu, novērtējot pagājušo darba cēlienu kā radošu un bagātinošu.

 

Pēc tam savu redzējumu metodiskā darba attīstībai nākotnē prezentēja metodiskās apvienības vadītāja amatam izvirzītie pirmsskolas pedagogi:

·         Dzintra Elksnīte (PII „Ieviņa”, Ķekava)

·         Agita Plokšta (PII „Avotiņš”, Baloži)

·         Ilze Mihelsone (PII „Zvaigznīte”, Valdlauči)

 

Atkārtoti ievēlētā metodiskās apvienības vadītāja Dz. Elksnīte pauž pārliecību, ka pirmsskolas metodiskās apvienības uzdevums ir palīdzēt skolotājam bagātināt profesionālās zināšanas un veicināt radošo izaugsmi. „Man kā pedagogam tuva ir Zentas Mauriņas atziņa, ka "bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem". Manuprāt, skolotāja uzdevums ir netraucēt šo attīstību, bet sirdsgudri un profesionāli palīdzēt bērnam apzināties savas spējas, talantus un pilnveidot tos.”

 

Pirmskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītājs tiek pārvēlēts vienu reizi trīs gados. Vēlēšanās piedalās visu Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu deleģētie pārstāvji. 

 

Metodiskās apvienības vadītājas Dzintras Elksnītes prezentācija

 

Sabiedrisko attiecību un

konsultatīvā atbalsta daļa

24.01.2014.

  Drukāt