Atvērto durvju dienas PII „Zvaigznīte”

 

 

No 12.- 15.novembrim PII ”Zvaigznīte” notika atvērto durvju dienas – vecāki varēja piedalīties visās iestādes aktivitātēs – nodarbībās grupās un zālē, pulciņu nodarbībās, Latvijas dzimšanas dienai veltītajos pasākumos.

 

Sirsnīga un interesanta izvērtās pēcpusdiena, kurā vecāki prezentēja katrs savu dzimto novadu. Tāpat stāstījums par latviešu tautas tērpiem pulcēja daudz klausītāju.

 

Bērniem bija iespējas parādīt vecākiem savas zināšanas par mūsu Dzimteni. Viņu acīs staroja prieks un lepnums par savu veikumu, darbojoties kopā ar vecākiem.

 

 

                                     PII ”Zvaigznīte” metodiķe

                                    Irita Serga

                                    19.11.2013.

 

  Drukāt