Latvijas valsts svētki PII "Avotiņš"

2013.gada 15.novembrī Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” notika koncerts ,,Latvijai svētkos”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Patriotriskā svētku noskaņā skanēja gan dzejoļi, gan dziesmas un apsveikumi. Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, bērni, vecāki un pašvaldības pārstāvis.

 

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks saimnieciskos jautājumos-Andis Adats godināja Jeļenu Pipiru un Jeļenu Andrejevu par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā Ķekavas novadā. Pasākumā arī godināja Tatjanu Ņesterovu un Martu Bugrovu par ilggadēju ieguldījumu Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” attīstībā. PII ,,Avotiņš” kolektīvs izteica pateicību vadītājai Baibai Jurisonei par atsaucību, laipnību, sapratni un atbalstu ikdienā un svētkos.

 

Svētku izskaņā visus iepriecināja salūts un PII ,,Avotiņš” himna ,,Mans bērnudārzs”.

 

Silvija Riekstiņa

21.11.2013.

 

  Drukāt