Novada Dabas zinātņu mācību priekšmetu seminārs

Darba kārtība:

 

·        Ekoskolu programmas prezentācija.

·        eTwining kā izglītības iestāžu sadarbības forma.

·        Vides konkursi.

·        Bioloģijas un Fizikas skolotāju MA vadītāju seminārā gūtā pieredze.

·        Novada Dabaszinību olimpiādes 4., 5. un 6. klasēm nolikuma un uzdevumu apspriešana.

 

Semināra norise:

 

·        Ž. Ceļmalniece iepazīstināja skolotājus ar Ekoskolu programmu, Ekoskolu septiņiem elementiem un Ekoskolu tēmām.

Secinājumi: Jebkurai skolai Ķekavas novadā ir iespēja iesaistīties šajā programmā, ir nepieciešama tikai vēlēšanās darboties un padarīt vides jautājumus par daļu no skolas ikdienas dzīves.

·        Ž. Ceļmalniece dalījās pieredzē, ko apguva eTwining rīkotajā seminārā.

 

eTwinning mērķis: sadarbība starp Eiropas skolām, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.

 

Secinājumi: No Ķekavas novada var iesaistīties jebkura veida un līmeņa izglītības iestādes, kuras nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem; jebkura mācību priekšmeta skolotāji, direktori, bibliotekāri un citi skolas darbinieki.

 

Kāpēc iesaistīties eTwinning?

 

 Lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs.

 

Lai popularizētu savu un skolas pieredzi.

 

Lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

 

Lai pilnveidotu svešvalodu prasmes.

 

Lai gūtu iemaņas darbā ar IKT.

 

Lai varētu pieteikties dalībai starptautiskos semināros un izvirzīt savu projektu dažādām balvām.

 

Lai praktiski vērotu nodarbības, kā ar bērniem un jauniešiem strādā kolēģi citās valstīs, smelties idejas un iedvesmu.

 

Lai salīdzinātu metodes un izmantojamos materiālus, palūgtu padomu vai izskaidrojumu, ja kaut kas palicis nesaprasts, noskatoties filmiņas vai prezentācijas projekta mājaslapā.

 

·        Skolotāji tika iepazīstināti ar dažādiem konkursiem, kuros skolēniem ir iespēja piedalīties.

·        P. Stikāns prezentēja materiālus no Bioloģijas skolotāju MA vadītāju semināra.

 

Ž. Ceļmalniece prezentēja materiālus no Fizikas skolotāju MA vadītāju semināra.

 

·        Skolotāji apsprieda un iepazinās ar Ķekavas novada Dabaszinību olimpiādes nolikumu un iespējamajiem uzdevumiem. Līdz 30. novembrim 4., 5., un 6. klašu Dabaszinību skolotājiem jāatsūta MA vadītājai savi priekšlikumi.

 

Ķekavas novada pašvaldība

19.11.2013.

  Drukāt