Ināras Liepas leļļu šūšanas meistarklase

 

 

13. novembrī PII "Ieviņa" notika Ināras Liepas (Latvijas mākslas akadēmijas maģistre, Latvijas dizaineru savienības biedre) leļļu šūšanas meistarklase.

 

Tajā piedalījās 23 Ķekavas novada pirmsskolas skolotājas. Meistarklase notika saistībā ar 2014.gada pavasarī paredzēto metodisko materiālu skati. Tās tēma šajā mācību gadā ir "Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās.'' Mācību gada laikā pirmsskolas skolotājas pašas darinās lelles un pavasarī visās novada PII notiks leļļu izstādes.


Ināras Liepas vadītajā meistarklasē skolotājas apguva leļļu šūšanas pamatprasmes, mācījās veidot piegrieztnes un uzšuva arī savas pirmās lelles.
Bruņojušās ar jaunām prasmēm, radošām idejām, piegrieztnēm un leļļu paraugiem skolotājas atgriezās savās darba vietās, lai ar jauniegūtajām zināšanām dalītos ar kolēģēm.

 

Pirmsskolas skolotāju

Metodiskās apvienības vadītāja

Dzintra Elksnīte

15.11.2013.

 

 

 

  Drukāt