Tematiskā pēcpusdiena PII „Zvaigznīte”

22.oktobrī  PII „Zvaigznīte” kopā pulcējās bērni un vecvecāki uz tematisko pēcpusdienu „Maizīt ,mana bagātā”. Iestādes konsultatīvais kabinets aicināja ierasties arī vecvecākus un bērnus, kuri vēl neapmeklē šo iestādi.

 

Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē, skanot dziesmām, dzejoļiem par maizi un ejot rotaļās. Tika pārbaudītas arī omīšu zināšanas, cik labi viņas pārzina latviešu tautas ticējumus par maizi. Pēc tam visi devās uz grupiņām, kurās notika praktiska darbošanās – tika cepti pīrāgi, maizītes, gatavotas dažādas sviestmaizes. Bērnu un omīšu acīs staroja prieks par iespēju darboties kopīgi. Valdīja prieks, lepnums, mīļums attiecībās, saprašanās.

 

Visi bija gandarīti par rezultātu un izteica vēlēšanos tikties līdzīgos pasākumos.

 

 

                            PII „Zvaigznīte”metodiķe

                            Irita Serga

24.10.2013.

 

  Drukāt