Ķekavas novada pārstāvji viesojas Jelgavā

9. oktobrī  Ķekavas novada izglītības iestāžu logopēdes apmeklēja Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi Rotaļa, lai dalītos pieredzē un iegūtu jaunus iespaidus turpmākajam darbam. PII Rotaļa galvenie darbības principi ir:

 

 

  • Uz bērniem centrēta pieeja mācību un audzināšanas procesam,
  • bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanas un integrācijas procesu veicināšana,
  • ģimeņu līdzdalība pedagoģiskajā procesā,
  • darbs komandā un nepārtraukta pedagogu tālākizglītība,
  • sadarbība ar sabiedrību.

 

Šos galvenos darbības principus iestāde ir izvirzījusi, lai realizētu iestādes uzdevumu – sagatavot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt un nostiprināt viņos vēlmi patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un apkārtni, analītiski domāt un izdarīt izvēli, darboties atraisīti un radoši, rūpēties par sevi un sabiedrību, saudzīgi izturēties pret vidi, būt savas zemes patriotam un gatavot bērnus ar īpašām vajadzībām sociālajai integrācijai.

 

MA vadītāja Inga Cepurīte

10.10.2013.

 

 

  Drukāt