Godina labākos skolotājus novadā

Jau tradicionāli Skolotāju dienai veltītajā pasākumā, 4. oktobrī, pašvaldība vienkopus pulcēja novada pedagogus, lai godinātu Ķekavas novada labākos skolotājus pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmās 2012./2013. mācību gadā.

 

 

 

Izvērtējot pieteiktos kandidātus, konkursa komisija nolēma piešķirt titulu Labākais skolotājs 2012./2013. mācību gadā:

 

  

  •  pirmsskolas izglītības programmā – Gundegai Tīronei no pirmsskolas izglītības iestādes Avotiņš,
  •  vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupā – Silvijai Zītarei no privātās pamatskolas Gaismas tilts 97,
  •  profesionālās ievirzes izglītības programmā – Daigai Rozentālei no Ķekavas Mūzikas skolas.

Labākos skolotājus no izglītības iestāžu pieteikto kandidātu loka izvērtēja Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa žūrija, kas analizēja pedagoga mācību un audzināšanas darba plānošanu, vadīšanu un darbību. Uzvarētājiem pašvaldība piešķīra piemiņas un naudas balvu.

 

 

Pedagogu konkursu rīkoja Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa. Tā mērķis ir apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt pedagogus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

 

Tā kolēģi raksturo labākos skolotājus:

 

Gundega Tīrone

Skolotāja ir saprotoša, zinoša un apzinīga, ar labi attīstītām saskarsmes spējām un komunikācijas prasmēm. Ikdienas darbā skolotāja Gundega nodrošina mūsdienīgu mācību procesu, pēctecību un mācību materiālu pilnveidi. Regulāri bagātina pedagoģisko procesu ar jaunām mācību metodēm un mācību saturu, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Ideāls skolotājs - cilvēks ar stipru un attīstītu personību, ar iedzimtu talantu būt par skolotāju.

 

Silvija Zītare

Mazs cinītis lielu vezumu gāž. Darbs ir viņas dzīves veids. Labi padarīts darbs - goda lieta, bērnu sasniegumi, augsts viņu zināšanu līmenis - sirdsapziņas lieta. Vārdi - Mana latviešu valodas skolotāja bija Silvija Zītare - kvalitātes zīmols.

 

Daiga Rozentāle

Ļoti  prasīga un profesionāla, bet vienlaicīgi sirsnīga un mīļa vijoļskolotāja. Apveltīta ar milzīgām darba spējām, ko nereti pārmanto arī audzēkņi, turpinot studijas tālāk profesionālajā mūzikas ceļā. Viņas mākslinieciskums redzams visās viņas darbības jomās – sākot ar vijoles klases interjeru līdz pat pašas darinātajiem rokdarbiem.

 

Konkursa nominācijām tika izvirzīti šādi pedagogi:

Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā :

 

 

PII Ieviņa – skolotāja Ligita Auziņa,

PII Avotiņš – skolotāja Gundega Tīrone,

PII Zvaigznīte – skolotāja Ilze Mihelsone,

PII Bitīte – skolotāja Gita Orste.

 

Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā:

 

 

Ķekavas vidusskola – skolotāja Raina Sula,

Baložu vidusskola - skolotāja Ieva Apine,

Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - skolotāja Silvija Zītare,

Pļavniekkalna sākumskola - Iveta Kalniņa.

 

Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā:

 

 

Ķekavas novada sporta skola – skolotājs Uldis Bautris,

Ķekavas Mākslas skola – skolotāja Signe Kalēja,

Ķekavas Mūzikas skola – skolotāja Daiga Rozentāle.

 

Vineta Bērziņa

05.10.2013.

  Drukāt