Miķeļdiena PII ,,Avotiņš”

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” 25.septembrī norisinājās tradicionālie ražas svētki - Miķeļdiena.

 

 

Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, tika dziedātas dziesmas, dejotas dejas un izspēlētas rotaļas.

 

Gatavojoties Miķeļdienai, skolotājas kopā ar bērniem gatavoja mīklu, cepa cepumus ar Miķeļdienas zīmēm. Vecāki un bērni darināja virtenes no rudens dabas veltēm, no kurām veidoja Latvju zīmi - Jumi, kura latviešu folklorā tiek uzskatīta par auglības un spēka nesēju.

 

Miķeļdienas tirdziņā gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem bija iespēja iegādāties izdomu bagātus pašdarinājumus, rudens ražas veltes un gardumus.

 

Paldies ģimenēm ar bērniem, kuras piedalījās pasākumā un aktīvi līdzdarbojās.

 

Pirmsskolas izglītības metodiķe

 S. Riekstiņa

04.10.2013.

 

  Drukāt