Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkurss

Mērķis – apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt pedagogus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursa nominācijām izvirzītie pedagogi:

Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā :

 

PII Ieviņa – skolotāja Ligita Auziņa

Mūzika, dziesmas, dejas, rotaļas, ko ikdienā Ligita māca   bērniem, ir ļāvušas  pašai saglabāt neizsīkstošu darbaspēku un  enerģiju jau  45 ražīgus darba gadus. Viņai ir paveicies, jo dzīvē  tika dota iespēja mācīt bērniem to, ko pati ir visvairāk mīlējusi. Tā ir mūzika.

Joprojām vēlme apgūt kaut ko jaunu, ikkatros svētkos pārsteigt ar kādu nedzirdētu dziesmu, izdejot jaunu deju rakstu  vai rotaļu - tādu pazīst Ligitu bērni un bērnudārza  ,, Ieviņa ‘’ kolektīvs. 

 

PII Avotiņš – skolotāja Gundega Tīrone

Skolotāja ir saprotoša, zinoša un apzinīga, ar labi attīstītām saskarsmes spējām un komunikācijas prasmēm. Ikdienas darbā skolotāja Gundega nodrošina mūsdienīgu mācību procesu, pēctecību un mācību materiālu pilnveidi. Regulāri bagātina pedagoģisko procesu ar jaunām mācību metodēm un mācību saturu, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Ideāls skolotājs- cilvēks ar stipru un attīstītu personību, ar iedzimtu talantu būt par skolotāju.

 

PII  Zvaigznīte – skolotāja Ilze Mihelsone

Skolotāja ir draudzīga, atsaucīga, prot uzmundrināt gan kolēģes, gan bērnus. Zinātkāra, meklē un atrod jaunas un interesantas metodes un formas kā strādāt ar bērniem. Labprāt piedalās ar bērniem dažādos novada un Latvijas mēroga rīkotajos konkursos. Skolotājai piemīt labas aktieriskās dotības, piedalās izrādēs, kā arī vada dažādus iestādē rīkotos pasākumus. Viņai piemīt lieliskas organizatora spējas padarīt

bērnudārza dzīvi interesantāku un dinamiskāku......

 

PII Bitīte – skolotāja Gita Orste

Skolotāju var   raksturot, kā pedagogu, kas mīl savu darbu un  ir īstajā vietā. Vienmēr atsaucīga, apzinīga uz kuru  var paļauties. Par tādiem pedagogiem saka, ka viņi   strādā ar sirdi.

Bērnu vecāki viņu raksturo kā pedagogu ar tvērienu, par to arī  liecina bērnu  florbola nometnes.  Un, kas gan var labāk raksturot pedagogu,  ja ne bērnu smaidi, samīļošana  un draudzīgie viņu  sveicieni ieraugot Gitu.

 

 

Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12.klašu grupā:

 

Ķekavas vidusskola – skolotāja Raina Sula

Enerģiska, aktīva un ieinteresēta it visā.

Mīl savu skolu, ir tās absolvente. Ķekavas vidusskola ir arī skolotājas vienīgā darbavieta. Ikdienas darbā ar lielu aizrautību izmēģina jaunas un radošas idejas, lai mācību procesu padarītu interesantāku un mūsdienīgāku. Skolā organizē dažādus pasākumus un vizuālās mākslas olimpiādes.

Skolotāja izprot katra skolēna stiprās un vājās puses,  kas dod iespēju katram parādīt savu labāko veikumu. Motivē skolēnus pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Skolotājas aizraušanās ir zirgi.

 

Baložu vidusskola - skolotāja  Ieva Apine

"Mazs cinītis gāž lielu vezumu - šī tautas paruna raksturo mūsu angļu valodas un vēstures skolotāju Ievu Apini" - tā par Ievu saka viņas kolēģi.

Bet Ieva par sevi saka šādus vārdus:

"Ir tikai divi veidi kā dzīvot. Pirmais ir dzīvot tā, it kā nekas neliktos brīnumains. Otrais veids ir dzīvot tā, it kā brīnumains būtu viss. Es sev izvēlos otro variantu."

 

Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - skolotāja Silvija Zītare

"Mazs cinītis lielu vezumu gāž". Darbs ir viņas dzīves veids. Labi padarīts darbs - goda lieta, bērnu sasniegumi, augsts viņu zināšanu līmenis - sirdsapziņas lieta. Vārdi - Mana latviešu valodas skolotāja bija Silvija Zītare - kvalitātes zīmols.

 

 

Pļavniekkalna sākumskola - Iveta Kalniņa

 

Pļavniekkalna sākumskolas skolotāja Iveta ir, vienmēr, smaidoša un atsaucīga. Labs iedvesmas avots un atbalsts jaunajiem pedagogiem. Savā darbā pret kolēģiem un bērniem – taisnīga, sirsnīga, patiesa.

 

 

Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā:

 

Ķekavas novada sporta skola – skolotājs Uldis Bautris

Ar aizrautību darbojas regbijā, kaļot nākotnes plānus šī sporta veida attīstībai Ķekavas novadā un visā Latvijā. Trenera darbā izjūt gandarījumu par rezultātu un uzvaru. Pats saka, ka uzvara ir sporta dzinulis. Uzvarēta spēle dod enerģijas lādiņu, zaudēta – mērķi tālākam darbam. Palīdz audzēkņiem izprast spēles taktiku, tehniskās kļūdas, prot „pamodināt” spēlētāju, lai tas mostas un sāk domāt. Sūdzas par laika trūkumu – svarīgākās lietas paliek pusratā. Pietrūkst laika ģimenei, radiem, draugiem, vienkārši kopā baudīt dzīvi... Tomēr, neskatoties uz visu, Uldis ir lielisks kolēģis, vīrs, vectētiņš un treneris saviem audzēkņiem!

 

Ķekavas Mākslas skola – skolotāja Signe Kalēja

Radoša māksliniece, Ķekavas Mākslas skolas skolotāja, sirsnīga grupu  audzinātāja, draudzīga kolēģe, kultūras aģentūras  un mākslas skolas afišu veidotāja, mīļa mamma savai meitai un vienkārši labs cilvēks. Tāda ir Ķekavas Mākslas skolas skolotāja Signe Kalēja. Ikdienā vairāk nosauktu viņu par kluso darbarūķi ar lielu atbildības sajūtu un godprātīgu attieksmi pret darbu. Tomēr šajā šķietami klusajā cilvēkā bieži dzimst jaunas un radošas idejas. Tās realizējot skolas mācību procesā, gandarīti ir gan audzēkņi, gan arī pati skolotāja.

 

Skolas  absolventi, kuri turpina mācības mākslas vidusskolās, ir ļoti pateicīgi gan par  ielikto pamatīgo zināšanu un prasmju fundamentu, gan par tik cilvēcīgo un saprotošo attieksmi skolas mācību stundās, kā arī atraktivitāti Pāvilostas smilšu skulptūru festivālos.

 

Ķekavas Mūzikas skola – skolotāja  Daiga Rozentāle

Ļoti  prasīga un profesionāla, bet vienlaicīgi sirsnīga un mīļa vijoļskolotāja. Apveltīta ar milzīgām darba spējām, ko nereti pārmanto arī audzēkņi, turpinot studijas tālāk profesionālajā mūzikas ceļā. Viņas mākslinieciskums redzams visās viņas darbības jomās – sākot ar vijoles klases interjeru līdz pat pašas darinātajiem rokdarbiem.

 

Ķekavas novada pašvaldība

01.10.2013.

 

  Drukāt