Aizvadīta novada vecāku sapulce

18. septembrī Ķekavas vidusskolā norisinājās novada izglītības iestāžu bērnu vecāku sapulce. Sapulces mērķis bija aizsākt diskusiju par izglītības kvalitāti Ķekavas novadā un noskaidrot vecāku viedokli par šībrīža problēmām izglītības jomā novada mācību iestādēs.

 

Sapulci vadīja un par jaunumiem izglītības nozarē runāja Ķekavas novada domes Izglītības komitejas vadītāja Ieva Stefensena. Savukārt Ķekavas novada izglītības daļas pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar Aukļu dienesta darbību, pārrunāja jautājumus par atbalstu daudzbērnu ģimenēm un profesionālās ievirzes skolu pieejamību.

 

Ķekavas novada izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš iepazīstināja klātesošos ar Ķekavas novada izglītības parka ideju, kurā bērniem būtu pieejama, gan sākumskola un vidusskola, gan arī profesionālās ievirzes izglītības iestādes un Jaunatnes iniciatīvu centrs, kā arī bibliotēka un muzejs. Realizējot šo ieceri Ķekavas novads pašvaldība būtu pirmā pašvaldība Latvijā, kurā darbotos kvalitatīvs izglītības parks, kas piesaistīt bērnus gan no Ķekavas novada, gan arī kaimiņu pašvaldībām.

 

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Aijā Āre pavēstīja klātesošajiem par izmaiņām, kas no 2014.gada 1.janvāra skars pašvaldības piešķirto atbalstu bērniem, kuri gaida rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. Šā brīža atbalsta saņemšanas kārtība būs spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim, bet no 2014.gada 1.janvāra spēkā stāsies Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Labklājības ministriju izstrādātais ilgtermiņa risinājums.

 

Savukārt Ķekavas novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājs Andris Jēkabsons iepazīstināja vecākus ar jauno skolēnu autobusu maršrutu, kurā ir pieejami autobusu vadītāju tālruņu numuri. Jaunais saraksts ir speciāli pārplānots, lai bērnus nogādātu iespējami tuvāk mājām, kā arī uzsvēra, ka rūpējoties par bērnu drošību, skolēnu autobusā, kurš dodas Valdlauču virzienā, skolēnus pavada policijas darbinieks.

 

Ar jauniešu aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā iepazīstināja Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Linda Vaškevica. Pēdējā gada laikā Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) ir ieguvis jaunas telpas Ķekavas kultūras namā un attīstījis darbu ar novada jauniešiem, piedāvājot iespēju jauniešiem piedalīties Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektos, kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku JIC telpās, organizēt aizraujošus pasākumus un piedalīties citos projektos. Kā jaunums no septembra JIC telpās ir ierīkota virtuve, kur jauniešiem ir iespēja apgūt ēst gatavošanas iemaņas.

 

Papildus diskusijas raisījās ap jautājumiem, kā bērnu noslodze izglītības iestādēs, pašvaldības līdzfinansējums bērnu vecākiem, kā arī  ēdināšanas izmaksas izglītības iestādēs. 

 

Ikvienam klātesošajam bija iespēja personīgi uzdot jautājumus Izglītības daļas pārstāvjiem un solīto atbildi saņemt rakstiski elektroniskā veidā.

 

Jaunie skolēnu autobusu maršruti 2013./2014. mācību gadā

Jaunatnes iniciatīvu centra prezentācija

Izglītības daļas prezentācija (V. Krieviņš)

Izglītības daļas prezentācija (A. Āre)

 

 

Artūrs Zālītis

19.09.2013.

 

  Drukāt