Ķekavas novada skolas aicina

Ķekavas novadu skolas aicina skolēnu apgūt:

Baložu vidusskola

Izglītības programmas

 
1.      Pamatizglītības programmu valsts valodā ( 1-9.kl)
2.      Mazākumtautību pamatizglītības programmu (krievu valodā 1-9.kl)
3.      Vispārējās vidējās izglītības profesionālorientētā virziena programma valsts valodā ( 10 – 12.kl) – Informācijas tehnoloģijas, iestāžu darba organizācija
 
Angļu valoda no 1.klases
 
¨Pēc stundām
Pēc mācību stundu beigām bērniem ir iespēja apmeklēt:
·               pagarinātās darba dienas grupu;
·               pulciņu nodarbības;
·               sporta grupu nodarbības.
 
¨Satiksme
Ķekavas novada dome nodrošina bezmaksas nokļūšanu līdz skolai ar skolas autobusu (autobuss brauc 2 reizes no rīta un 2 reizes pēcpusdienā).
 
¨Medicīna
·        Veselības traucējumu gadījumā palīdzību sniegs skolas medmāsa, sertificētā medicīnas kabinetā, kā arī ārsta uzraudzībā veiks skolnieku apskati un vakcināciju atbilstoši vakcinācijas kalendāram;
·        Rūpējoties par veselīgiem zobiem zobārsts un zobu higiēnists veiks zobu un smaganu apskati.
 
Baložu vidusskola
Skolas iela 6
Baloži, LV – 2112
tālr: 67917725
www.balozuskola.lv
Satiksme – 23. autobuss vai mikroautobuss Rīga – Baloži.
 

Daugmales pamatskola

Daugmales pamatskola uzsāk skolēnu reģistrāciju 2010./2011.mācību gadam 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupā un vispārējās pamatizglītības programmas 1.klasē
 
Mūsu piedāvājums:
-         mācību darbs nelielās klasēs (līdz 16 skolēniem);
-         individuāla pieeja;
-         angļu valoda no 1.klases;
-         pagarinātā grupa;
-         logopēdiskā palīdzība;
-         iespēja darboties lielākajā Latvijas bērnu un jauniešu organizācijā „Latvijas Mazpulki”
-         interešu pulciņi:
o       vizuālajā mākslā;
o       praktiskajā dizainā;
o       sportā;
o       mūzikā;
-         skolēnu autobuss no Ķekavas centra.
 
Reģistrācijai jāiesniedz:
-         direktoram adresēts iesniegums;
-         bērna dzimšanas apliecības kopija.
 
Līdz jaunā mācību gada sākumam jāiesniedz:
-         bērna medicīniskā karte (veidlapa nr.026/u);
-         izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
-         izziņa par apgūtu pirmsskolas programmu (stājoties 1.klasē);
-         iepriekšējā mācību gada liecība (stājoties 2.-8.klasē);
-         bērna fotokartiņa skolēna apliecībai.
 
Informācija par skolu- www.daugmalespamatskola.lv
Tālruņi – 67957401; 67957894; 26450969
Apmeklētājus pieņem katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00
Adrese: „Skola”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov. LV 2124
 

Privātā pamatskola "Gaismas tilts97"

Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” uzņem audzēkņus 2010./2011.mācību gadā
            1. Gaidām tos, kuri mūsu skolā ienes vislielāko mājas sajūtu – bērnudārza audzēkņus;
            2. 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanas klase turpina darbu un gaida jaunus audzēkņus;
            3. 1. - 9. klasēs.          
Jaunumi mūsu skolā:
  • Angļu valodas un citu mācību priekšmetu saikne;
Sākam jau šajā mācību gadā – katru mēnesi vienā no mācību priekšmetiem projekta darbs angļu valodā. Prezentācija Atvērto durvju dienā 2010.gada  22.aprīlī.
Nākamajā mācību gadā – katrā klasē nodarbības angļu valodas terminoloģijā, eksaktās, humanitārās zinātnēs un projekta darbi angļu valodā visos mācību priekšmetos.
  • E-klase;
  • Atjaunojam datorklasi.
 
Skolas un bērnu dārza maksai iespējamas alternatīvas.
Ja nāksiet pieteikties un ieinteresēsiet arī draugu – būtiskas atlaides abiem.
Tālrunis uzziņām – 67937884, 29117175
e-pasts – gt97@gt97.lv
Gaidīsim!
  Drukāt