Aicina uz sapulci par aukļu dienesta izveidi

 

Ķekavas novada pašvaldība ar jauno mācību gadu novadā plāno izveidot kvalificētu aukļu dienestu, kura pakalpojumus galvenokārt varēs izmantot ģimenes, kuru bērniem šobrīd nav iespējams apmeklēt novada bērnudārzus.
 
Lai izzinātu reālo Ķekavas novada iedzīvotāju nepieciešamību pēc bērnu auklīšu pakalpojumiem un apzinātu potenciālās aukles, kā arī informētu abas puses par plānoto aukļu dienesta darbu, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa aicina uz pirmo tikšanos 29. martā pulksten 18.30 Ķekavas kultūras namā. Uz to var ierasties kopā ar saviem mazuļiem, jo tikšanās laikā bērniem notiks dažādas radošās aktivitātes (citā telpā). 
 
Izglītības daļa aicina ģimenes, kurām būtu vajadzība pēc aukļu dienesta pakalpojumiem, un potenciālās aukles, aizpildīt pieteikuma anketu elektroniski (nosūtot uz e-pastu aija.are@kekava.lv) vai pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Daugmalē un Baložos.
   
  
„Piedāvājot šādu alternatīvu risinājumu - kvalificētu auklīšu dienestu, pašvaldība vēlas palīdzēt gan ģimenēm, kuras gaida rindā uz bērnudārzu, gan ģimenēm, kurām mazuļus nepieciešams pieskatīt dažas stundas dienā, vakaros vai brīvdienās,” skaidro A. Āre. 
 
Aukļu dienesta pakalpojumus varēs izmantot ģimenes ar bērniem vecumā no 1,5 gada un kur viens no vecākiem ir deklarējies Ķekavas novadā. Noslēdzot trīspusēju līgumu (pašvaldība, aukle un vecāki), pašvaldība ģimenēm nodrošinās līdzfinansējumu aukles darba apmaksai. 
 
Vecākiem savstarpēji vienojoties, aukle vienlaicīgi varēs pieskatīt līdz pieciem bērniem vecāku atbalstītā pieskatīšanas vietā, piemēram, pie auklītes vai bērna mājās, vai kādās citās bērnam atbilstošās telpās.
   
Plānots, ka aukļu dienesta pakalpojumus varēs piedāvāt sākot ar šī gada rudeni, kad aukles būs izgājušas vairāku mēnešu apmācības, apgūstot, piemēram, zināšanas par pedagoģiju, pirmo medicīnisko palīdzību, bērnu higiēnu un psiholoģiju. Mācības notiks Ķekavas novadā.
 
 
Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības daļa
Tālr. informācijai 67935824

 

 

  Drukāt