Konkurss skolotājiem blogošanas veicināšanai

 

Radošuma nedēļas ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Microsoft Latvia izsludina blogu konkursu, kurā aicināti piedalīties vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības pedagogi.
 
Izceļot pedagogu pienesumu un pozitīvo pieredzi, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Microsoft Latvia un portāli Skolotājs.lv un Nākotnesskola.lv ir uzsākuši kopīgu projektu skolotāju radošuma un saziņas veicināšanai ar citiem pedagogiem, saviem audzēkņiem un viņu vecākiem caur blogošanu. Projektu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Viena no projekta aktivitātēm ir blogu jeb emuāru konkurss.
 
Konkursa mērķis ir apzināt skolotājus-blogotājus, kuri veiksmīgi izmanto e-vides iespējas savā ikdienas darbā ar skolēniem, kā arī pieredzes apmaiņai ar saviem kolēģiem, un izcelt viņu vidū interesantākos un veiksmīgākos blogus un pašus blogotājus, kā arī vairot skolotāju izpratni par e-vides iespējām izglītības jomā un blogošanas kultūras veidošanos izglītības nozarē Latvijā.
 
Lai piedalītos konkursā, skolotājam vai skolotāju grupai jāizveido savs blogs (var pieteikt un attīstīt arī jau esošu blogu), kura saturs ir vērsts uz vienu vai vairākām kategorijām – skolotāja individuālais/personīgais blogs; skolotāju kolektīva kopīgi veidots blogs; skolas vadītāja veidots blogs; klases blogs; projekta blogs; mācību priekšmeta blogs vai noderīgu mācību resursu bibliotēkas vietnes blogs.
 
Konkursam pieteiktos blogus katrā kategorijā vērtēs žūrija, kuras sastāvā tiks iekļauti neatkarīgi eksperti, sabiedrisku organizāciju, mediju un reklāmas aģentūru pārstāvji. Konkursa uzvarētāji tiks izziņoti un apbalvoti ikgadējās Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcijas LatSTE 2012 ietvaros.
Lai piedalītos konkursā, sākot ar 2012. gada 1. septembri blogs jāpiesaka vērtēšanai. Lai pieteiktu blogu vērtēšanai, jāaizpilda pieteikuma forma un jānosūta uz e-pasta adresi blogi@skolotajs.lvlīdz 2012. gada 15. septembrim.
 
Ar blogu konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formu var iepazīties arī portālos www.skolotajs.lv un www.nakotneskola.lv
 
Papildinformāciju par konkursa norisi iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: blogi@skolotajs.lv

 

  Drukāt