Pedagogu konkurētspējas veicināšanas projekta 6,5.posms

 

PEDAGOGU ATLASES 6,5.POSMS
(atbalsta saņemšanas laiks 2012.gada februāris-maijs)
 
Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos ESF stipendijām
 atbalsta saņemšanai pedagoga darbam skolā nepieciešamajai pārkvalifikācijai projekta 2.aktivitātē
 
Pieteikšanās laiks – no 2012.gada 25.janvāra līdz 2012.gada 8.februārim plkst. 17:00
 
Pedagogu iesniegumi atbalsta saņemšanai personīgi iesniedzami Ķekavas novada pašvaldībā 1.kabinetā (Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123).
 
Atbalsta saņemšanai 2.aktivitātē plānots atbalstīt – 3 pedagogus.
 
Atbalsts tiek piešķirts šādā prioritārā kārtībā, ņemot vērā iesniegumu iesniegšanas secību:
1) pedagogi, kuri nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm;
2) pedagogi, kuri ir saņēmuši atbalstu 3.aktivitātē vienu reizi.
 
Skaidrojums par projekta 2.aktivitāti
 
Projekta vadības grupas vēstule
 
Augstskolu piedāvājums
 
Iesniedzamie dokumenti:
 
Iesniegums 2.projekta aktivitātei
 
CV paraugs
 
Pedagogam - izglītības iestādes vadītāja apliecinājums. Direktoram – darba devēja apliecinājums par darbam nepieciešamo pārkvalifikāciju (apliecinājumā jānorāda konkrētās programmas nosaukums un tās apguves nepieciešamības pamatojums; apliecinājums tiek noformēts uz iestādes veidlapas kā izziņa vai vēstule)
 
IEVĒRĪBAI !!! Iesniedzamie dokumenti aizpildāmi datorrakstā.
 
 
Projekta koordinatore Aija Āre
67935824; 29345624
Projekta koordinatores asistente Vera Kļaviņa
67847169; 28233615
 
2012.gada 25.janvārī
 
  Drukāt