Sveicam februāra starpnovadu olimpiāžu laureātus

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. – 9. klasēm privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” audzēknes Kate Kaulakalna (skolotāja Silvija Zītare) – 1. vieta, Lauma Dāboliņa (skolotāja Silvija Zītare) – 2. vieta, Anete Buliņa (skolotāja Silvija Zītare) – 3. vieta
Ķekavas vidusskolas audzēkne Ieva Liepiņa (skolotāja Inese Saulkalne) – Atzinība
Ģeogrāfijas olimpiāde Ķekavas vidusskolas audzēknei Marijai Odiņecai (skolotāja Iveta Urpena) - 2. vieta
 

 

Latviešu valodas olimpiāde 7. – 8. klašu skolēniem (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) Baložu vidusskolas audzēknis Artūrs Sokolovs (skolotāja Ligita Brauķe) - izvirzīts uz valsts olimpiādi.

 

Vēstures olimpiāde Ķekavas vidusskolas audzēkne Kristīne Kandejeva (skolotāja Ināra Rumbina) - Atzinība,
 Ķekavas vidusskolas audzēknis Rinalds Krūmiņš (skolotāja Anita Tenisa) – 1. vieta, privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” audzēknis Rihards Krēvics (skolotāja Inga Vītuma-Brūvere) – Atzinība, Ķekavas vidusskolas audzēknis Mārtiņš Jurciks (skolotāja Ināra Rumbina) - Atzinība
 

Matemātikas olimpiāde Ķekavas vidusskolas audzēkne Marija Odiņeca (skolotāja Ginta Zuša) – 3. vieta, Ķekavas vidusskolas audzēknis Jēkabs Krastiņš (skolotāja Ginta Zuša) – 3. vieta

  Drukāt