Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos ESF mērķstipendijām

 

  PROJEKTA 6.ATLASES POSMS
(atbalsta saņemšanas laiks 2012.gada janvāris-aprīlis)
 
Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Ķekavas novada pedagogiem
ESF mērķstipendijām
no 2011.gada 16.decembra līdz 2012.gada 3.janvārim plkst. 17:00
 
Pedagogu iesniegumi atbalsta saņemšanai personīgi iesniedzami Ķekavas novada pašvaldībā 1.kabinetā (Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123).
 
Projekta 6.posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm var pretendēt:
-         vispārējās (t.sk. pirmsskolas) izglītības iestāžu pedagogi;
-         profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogi;
-         interešu izglītības iestāžu pedagogi;
-         atbalsta personāla pedagogi (logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi).
 
Projekta 6.atlases posmā prioritātes (sakārtotas prioritārā (pēc nozīmīguma) secībā)atbalsta saņemšanai ir:
·        vispārējās (t.sk. pirmsskolas) izglītības iestāžu pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
·        pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies, pretendējot uz 3.kvalitātes pakāpi, atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
·        pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 5.kvalitātes pakāpi;
·        pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai uz 4.kvalitātes pakāpi;
·        pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
                        Vispirms tiks atbalstīti tie pedagogi, kuri var apliecināt 36 stundu tālākizglītības kursu apguvi 3 gados, tad - 24 stundu apliecinājumu divos gados, tad - 12 stundu apliecinājumu pēdējā gada laikā (divu gadu un mazākā laika posmā par atbilstīgiem uzskatāmi tikai tie apliecinājumi, kas izsniegti par pedagoga profesionālās kompetences paaugstināšanu, bet ne pašpilnveidi).
 
!!! Papildnosacījumi atbalsta saņemšanai, pretendējot uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi
 
Iesniedzamo dokumentu formas:
 
Iesniegums 3.projekta aktivitātei 1-3.kvalitātes pakāpei
Iesniegums 3.projekta aktivitātei 4.kvalitātes pakāpei
Iesniegums 3.projekta aktivitātei 5.kvalitātes pakāpei
CV paraugs (aktualizēts 20.12.2011. plkst.11.20)
Apliecinājums par pedagoga stundu skaitu
Apliecinājums par pieredzes nodošanu tālāk
 
IEVĒRĪBAI !!! Iesniedzamie dokumenti aizpildāmi datorrakstā.
 
Projekta koordinatore Aija Āre, 67935824, 29345624;
Koordinatores asistente Vera Kļaviņa, 67847169, 28233615;
 
2011.gada 16.decembrī
 
  Drukāt