Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2010./2011. mācību gadam

 

Lai attīstītu novadu sadarbību, Ķekavas, Salaspils un Olaines novadi ir noslēguši vienošanās protokolu novadu sadarbībai izglītībā, kultūrā un sportā, kura galvenais mērķis ir veicināt sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā, zinātniski pētniecisko darba skašu organizēšanā, Valsts pārbaudījumu nodrošināšanā, pedagogu metodisko/mācību materiālu izstrādņu skates organizēšanā, pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšanā, starpskolu sacensību organizēšanā, kopīgu interešu izglītības un kultūras pasākumu organizēšanā, skolēnu dziesmu un deju svētku skašu organizēšanā u.c.

Darba plāns 2010./2011. mācību gadam

  Drukāt