Praktiskais seminārs Baložu vidusskolā

 

 „Atbalsta personāla darbs. Problēmas. Risinājumi” 

Š.g.17.oktobrī Baložu vidusskolā notika atbalsta personāla pieredzes apmaiņas seminārs.
Lai savstarpēji dalītos pieredzē, kopā bija pulcējušies, psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, sociālie pedagogi no Olaines novada izglītības iestādēm, Mārupes, Ķekavas un Baložu  vidusskolām. Vispirms iepazināmies ar Baložu vidusskolas atbalsta personāla darbu, veiksmēm un grūtībām. Notika diskusija, kurā pārrunājām izglītības iestādēs esošās lielākās problēmsituācijas, to attīstības tendences un ierobežošanas iespējas.
Darba noslēgumā strādājot profesionāļu darba grupās notika metodisko materiālu apmaiņa , iepazīšanās ar Labās prakses piemēriem. Ieguvēji bija visi.

Ķekavas vidusskolas
sociālais pedagogs Daina Šulce
 
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
 

 

  Drukāt