Aicina 1. – 4. klašu skolēnus piedalīties vizuālās mākslas konkursā „Latvija tautasdziesmās”

 

Konkursa mērķi un uzdevumi:
2.1.Sekmēt nacionālās kultūras, tradīciju un identitātes saglabāšanu un attīstību, dzīvojot Latvijā;iepazīt latviešu kultūras mantojuma tradīcijas un simbolus.     
2.2.Rosināt izglītojamos novērtēt bagātā folkloras mantojuma nozīmību.
2.3.Veidot prasmi interpretēt tautasdziesmas.
2.4.Rosināt izglītojamos apgūt jaunus tehniskos paņēmienus un izteiksmes līdzekļus.
2.5.Motivēt izglītojamos padziļināt zināšanas un pilnveidot prasmes vizuālajā mākslā mācību stundās un ārpus stundu nodarbībās.
2.6.Pievērst uzmanību krāsu mācībai, kompozīcijai, simboliem un zīmēm !
2.7.Sekmēt jauno talantu publicitāti
 
Konkurss notiks divās daļās – pirmā kārta notiks novembrī novada izglītības iestādēs, 15. novembrī notiks otrā konkursa kārta tirdzniecības centrā „Liiba”. Otrajai kārtai tiks izvirzīti 3 skolēnu darbi no katras klašu grupas.
 
Labākos radošos darbus konkursa žūrija izvirzīs izstādes veidošanai un tālāk darbus vērtēs Ķekavas novada iedzīvotāji.
 
Pieteikumus konkursam iesūtīt līdz 12.novembrim uz e-pastu dzintra5@inbox.lv.
Konkursa darbus iesniegt Pļavniekkalna sākumskolas MA vadītājai Dzintrai Mednei vai Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļā līdz 15.novembrim.
 
Kontakttālrunis : Ķekavas novada Sākumskolas skolotāju MA vadītāja
                           Dzintra Medne, 26134055, Ilze Ukstiņa -26747768
Konkursa nolikums apskatāms šeit.
Sabiedrisko attiecību daļa
  Drukāt