PII "Bitīte" Konsultatīvais centrs aicina uz konsultācijām un fakultatīvo pulciņu nodarbībām

Konsultatīvais centrs:

Piedāvā konsultācijas - Ķekavas novada bērniem (kuriem nav iespēja iegūt pirmsskolas izglītību)

·        Logopēds
·        Psihologs (Psiholoģiskais atbalsts bērniem, pieaugušajiem. Tauriņpieskārienu masāža)
·        Metodiķe (konsultācijas par bērnu sagatavošanu skolai).
 
 
Kā arī pieteikt bērnus uz maksas fakultatīvo pulciņu nodarbībām:
·        Angļu valoda 3 – 7
·        Tautas dejas 3 – 7
·        Sporta dejas 3 – 7
·        Florbols 3 – 7
·        Teātra pulciņš 3-7
·        Mākslas pulciņš „Jautrās otas” 4 – 7
·        Ansamblis „Zum Zum” 4 – 7.
 
Mīļie vecāki, gaidīsim Jūs PII „Bitīte” Konsultatīvajā centrā iepriekš piesakoties pa tālr.: 67935881.
 
Uz tikšanos!
 
PII „Bitītes”
Konsultatīvais centrs
  Drukāt