Radošuma loma pedagogu darbā

 

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

10. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika seminārs Radošuma nozīme pedagoga profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā, kurā piedalījās Ķekavas novada izglītības iestāžu, metodisko apvienību un skolu metodisko komisiju vadītāji, informē Izglītības daļas speciāliste Aija Āre.

 

Seminārā uzstājās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Evija Papule, kas klātesošos informēja par aktualitātēm projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kurā aktīvi iesaistās arī Ķekavas novada skolotāji un atbalsta personāls.

 

Par iekšējo radošo resursu apzināšanu un to nozīmi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā stāstīja biedrības Zināšanu un inovāciju sabiedrība valdes locekle Vita Brakovska, kas ar savām idejām un aicinājumu būt radošiem un pārsteidzošiem savu ideju īstenošanā aizrāva arī mūsu novada sadarbības pašvaldības izglītības speciālistus festivāla VIA Ķekava ietvaros Daugmalē rīkotajā konferencē Projektu loma novada kultūrzinātnes un sporta attīstībā: izaicinājumi un risinājumi.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

izdevuma "Ķekavas Novads" redaktore

Vineta Bērziņa

  Drukāt