Konkurss par pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai Ķekavasnovada administratīvajā teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem Ķekavas novadā esošajās privātās izglītības iestādēs, kas spēj nodrošināt licencētas pirmsskolas izglītības programmas realizāciju bērniem vecumā līdz 7 gadiem 12 stundas dienā.

Konkursa nolikums

Nolikuma 1.pielikums

Nolikuma 2.pielikums

Nolikuma 3.pielikums

Nolikuma 4.pielikums

 

 

  Drukāt