Sveic audzēkņus un pedagogus

 

Ķekavas novada pašvaldība 26. maijā pulcēja labākos novada audzēkņus un viņu pedagogus, lai sveiktu viņus par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sportā, valsts un starptautiskajos konkursos.
 
Par augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos un mācību olimpiādēs svinīgajā pasākuma naudas balvu saskaņā ar pieņemtajiem Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem saņēma 33 audzēkņi un 18 pedagogi par audzēkņu gatavošanu dalībai šajos pārbaudījumos. Bet pārējie saņēma atzinības rakstus un balvas par veiksmīgu dalību dažādās aktivitātēs
 
Labākos skolēnus un pedagogus sveica Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš un Izglītības komitejas vadītājs Juris Jerums.
 
Muzikālu priekšnesumu dāvāja Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris, kas nesen atgriezies no starptautiskā konkursa Beļģijā ar iegūto 1. vietu simfonisko orķestru grupā.
 

Ar labāko audzēkņu un pedagogu sasniegumiem var iepazīties šeit>>

 

Sabiedrisko attiecību daļa

 Foto: Vineta Bērziņa

 

 

 

  Drukāt