Ķekavas Mūzikas skolai 21. izlaidums

 

21. maijā Ķekavas Mūzikas skola svinēja 2010./2011. mācību gada izlaidumu, kuru absolvēja seši audzēkņi - Madara Muižniece, Inese Safronova, Čaks Levits (klavierspēle), Laima Plēpe (kokles spēle), Raimonds Dācis (saksofona spēle), Dāvis Timermanis (sitaminstrumentu spēle). Apsveicam absolventus!
 
Interesentus aicinām iepazīties ar profesionālās ievirzes izglītības programmām un informāciju par uzņemšanu 2011. / 2012. mācību gadā Ķekavas Mūzikas skolā.
 
 
Sabiedrisko attiecību daļa
 
Foto: Ginta Logina
  Drukāt