Carnikavas speciālā internātpamatskola uzņem audzēkņus 2011./2012.m.g.

 

Labs arods – labklājības pamats!
 
Skola piedāvā izglītības programmas:
 1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma, kods 01015811.
 2. Speciālās pamatizglītības programma, kods 21015811.
 3. Speciālās pamatizglītības programma - ,,C” līmenis, kods 21015911.
 
Ja skolēns ieguvis pamatizglītību mācoties pēc speciālās pamatizglītības programmas, viņš var turpināt mācīties Carnikavas speciālās internātpamatskolas arodklasēs un iegūt 1. kvalifikācijas līmeņa profesionālo pamatizglītību.
 
Skolā var apgūt profesionālās pamatizglītības programmas:
·      kokizstrādājumu izgatavošana, kods 2254304 – galdnieka palīgs;
·      mājsaimniecības pakalpojumi, kods 2281400 – mājkalpotāja;
·      ēdināšanas pakalpojumi, kods 2281102 – pavāra palīgs.
Skola nodrošina:
· pamatizglītības apguvi atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
· profesionālo pamatizglītību;
· veselības aprūpi (psihiatrs, pediatrs, medmāsa, atbalsta personāls, psihologs);
· internātu, mūsdienīgas mācību telpas;
· dažādas ārpusstundu aktivitātes;
· bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā;
· bezmaksas skolas autobuss Rīga-skola-Rīga.
          
Gaidīsim Carnikavā!
 
Pie mums var atbraukt: autobusi no Rīgas autoostas –
Nr.5371 Rīga-Kalngale-Carnikava-Zvejniekciems 
Rīga-Ainaži
Rīga-Saulkrasti-Kursīši
Jābrauc līdz pieturai Siguļi.
 
Tālr. uzziņām 67147870 (sekretāre)
 
 
  Drukāt