Aicinām pieteikties supervizorus

Lai Ķekavas novada pedagogiem sniegtu psihoemocionālo atbalstu Covid 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde līdz 2.decembrim izsludina pieteikšanos un meklē supervizorus.

Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Tās laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.


Ķekavas novada izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem supervīziju mērķu grupas plānotas par šādām tēmām:

  • Stresa faktoru un izdegšanas mazināšana;
  • Attiecību veidošana ar kolēģiem, audzēkņiem, vecākiem;
  • Pārrunas par pieredzi, veiksmi un problēmsituācijām;
  • Darba stratēģijas; rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās.

 

Plānotais supervīziju īstenošanas periods: 2021. gada 9.decembris līdz 2021. gada 31. decembris.


Pieteikšanās: pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 2.decembrim, plkst. 15:00, nosūtot to uz e-pasta adresi – 
cenuaptauja@kekava.lv.


Atkarībā no situācijas valstī supervīzijas iespējamas gan klātienes, gan attālinātā formā.
 

Projektu finansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.


Plašāka informācija pielikumos:


Administratīvā pārvalde
25.11.2021.

 

 

  Drukāt