Interešu izglītības iespējas Ķekavas novadā

Aicinām iepazīties ar apkopoto informāciju par interešu izglītības iespējām Ķekavas novadā.
 

 

Baldones kultūras centrs

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Degsme"- pirmdienās, trešdienās no 19.30-22.00  - Mežvidu iela 17, bijušajā bērnu pansionātā, vadītāja Anda, tālr. 26426444

Senioru deju kolektīvs ''Degļi'' - pirmdienās, trešdienās no 18.00-19.30 - Mežvidu ielā 17, bijušajā bērnu pansionātā, vadītāja Anda, tālr.26426444

Jauktais koris "Tempus''
- pirmdienās, trešdienās no 19.00-21.00 - kultūras centrā, diriģents Jānis, tālr.26489224

Senioru deju kolektīvs ''Luste''
-  otrdienās, ceturtdienās no 18.00-19.30 - vidusskolas zālē, vadītāja Biruta, tālr.26839263

Senioru ansamblis ''Dziedātprieks"
- pirmdienās, ceturtdienās no 17.00-18.30 - kultūras centrā, vadītājs Ingus, tālr.28730969

Amatierteātris "Sudraba nagla"
- otrdienās, ceturtdienās no 19.00-21.30 - kultūras centrā, režisore Zigrīda, tālr.28253723

Koklētāju ansamblis ''Dzītari" (pieaugušie) - trešdienās  no 19.00-21.00 - domes zālē, svētdienās 10.00-12.00 domes zālē, vadītāja Dace, tālr.26481347

Breika studija"Soul city breakers" - trešdienās no 20.30-22.00, piektdienās no 18.30-21.30, svētdienās no 11.00-13.00 - sporta kompleksā, vadītājs Dzintars, tālr.27753656

Hip-hop studija "Be one"
- trešdienās no 20.30-22.00, piektdienās no 18.30-21.30, svētdienās no 11.00-13.00 sporta kompleksā, vadītāja Zane, tālr. 26745474

Vokālais ansamblis "Sona"
- trešdienās, piektdienās no 18.00-20.00, vidusskolā,305. kab., vadītāja Brigita, tālr.29182604

Jauniešu deju kolektīvs
- pirmdienās, trešdienās no 19.00-21.00 -  vidusskolas zālē, vadītājs Gatis, tālr.24551511

Simfoniskais orķestris "Draugi"
- grupu darbs trešdienās no 18.30-19.30 kultūras centrā, sestdienās no 13.00-18.00 kultūras centrā, diriģente Solvita, tālr.26124012

Kokļu studija "Dzītari"(bērni) - sestdienās no 10.00-14.00(ansamblis), otrdienās, trešdienās(individuālās nodarbības) - kultūras centrā, vadītāja Inta, tālr.28356613

Deju grupa "Farida" - otrdienās no 20.00-22.00, ceturtdienās no 20.30-22.00 - sporta kompleksā, pasniedzēja Marina, tālr.28269759

Folkloras kopa "Mantojums", svētdienās no 11.00-13.00, pirmdienās no 19.00-21.00 -kultūras centrā, vadītāja Irita, tālr.29472990

 

Daugmales pagasta kultūras centrs

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvā: Ja ir dejotprieks, bet nav pieredze – nebaidies, visu var iemācīties! Nodarbības piektdienās pl.19.00 DMC, pirmā tikšanās 10. septembrī.

 

Amatierteātra grupa “Daugavas krāces”:

Aicina jaunus dalībniekus bez vecuma ierobežojuma.

Nodarbības pirmdienās pl.19.00 DMC.

 

Folkloras kopa “Dāre”:

Ja vēlies dziedāt savam priekam, uzstāties koncertos, tikties un sadziedāt ar citiem kolektīviem, iemācīties skaistās latviešu  tautasdziesmas, apgūt senos dančus - gaidīsim ceturtdienās pl.18.30 DMC.

 

Daugmales kapelā:

Aicinām pievienoties  jaunus danču muzikantus.

Nodarbības un saspēlēšana trešdienās pl.19.00.

Sīkāka informācija par amatierkolektīviem pa tālr.29460751

 

Katlakalna Tautas nams

 

KATLAKALNA IMPROVIZĀCIJAS TEĀTRIS - jauno dalībnieku uzņemšana 5.septembrī plkst.10.00 iepriekš sūtot savu pieteikumu uz e-pastu tomszvejnieks@gmail.com. Nodarbības svētdienās plkst.10.00.


Jauniešu deju kolektīvs KATLAKALNS - dejotgribētāji vecumā no 14 gadiem var pievienoties kolektīvam visas sezonas garumā. Mēģinājumi - otrdienās un ceturtdienās plkst.20.00. Vadītājs – Mārtiņš Pēdājs, tālr. 29355482


Vidējās paaudzes deju kolektīvs SAVIEŠI - Savieši aicina dejotgribētājus pievienoties kolektīvam visas sezonas garumā. Īpaši vīrus un pārus. Mēģinājumi - pirmdienās un trešdienās plkst.20.00. Vadītāja – Vita Priede, tālr. 29443493


Sieviešu koris MAGONE - ja esi pārliecināts alts, nāc uz PII “Bitīte” jau 6. septembrī plkst.19.00, ja šaubies par savu piederību konkrētai balss grupai, gaidīsim 8. septembrī PII “Bitīte” plkst.19.00. Vadītāja Baiba Āboliņa-Smirnova, tālr. 26364545


Folkloras kopa RĀMUPE
- jauno dalībnieku uzņemšana 30.septembrī plkst.19.00. Nodarbības - ceturtdienās plkst.19.00. Vadītājs – Andris Kapusts, tālr. 26063277


Bērnu vokālais ansamblis LAI SKAN - jauno dalībnieku uzņemšana 6. septembrī plkst.17.40 jaunākā grupā (4-6 g.v) un plkst.18.30 vecākā grupā (7-11 g.v.). Vadītāja - Kristīne Jeronoviča, tālr. 29294946

 

 

Baložu pilsētas kultūras centrs:


Baložu mākslas studija – 1.septembris plkst. 15:00-19.00 Nodarbības trešdienās / Sprīdītis, 15:00 - 17:00 (7-18 gadi), 17:00- 19:00 (3-6 gadi), ieprekšēja pieteikšanās pa tālr. 29141880


Vokālais ansamblis "Baltā dūja” (skolas vecuma bērniem) - 6. septembris plkst. 15:00 (no 7 gadiem). Nodarbības pimdienās, trešdienās / Kora zālē, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26521117 (SMS veidā). Vadītāja – Aija Pizāne.


Baložu Tautas teātris (bērnu sastāvs) – 6. septembris plkst.17.00. Nodarbības pirmdienās pagrabzālē plkst.17.00-18.00. Vadītājs – Reinis Vējiņš.


Vokālais ansamblis “Balodīši” (pirmsskolas vecuma bērniem) – 6. septembris plkst.17.15 (5-6 gadi), plkst.18.00 (3-4 gadi). Nodarbības pirmdienās, trešdienās / Kora zālē plkst.17.15-17.50 (5-6 gadi), 18.00-18.25 (3-4 gadi), iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26521117 (SMS veidā). Vadītāja – Aija Pizāne.


J-Ar baleta studija – 6. septembris plkst. 18.00 (no 5 gadu vecuma). Nodarbības pirmdienās, trešdienās / spoguļzālē plkst.18.00-18.50. Vadītāja – Jevgenija Trautmane, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.25927833


Mūsdienu deju komanda “Baroneses”
– 7. septembris, plkst.15.00 (8-10 gadi; 11-15 gadi). Nodarbības otrdienās plkst.15.00-18.00 un ceturtdienās plkst.15.00-17.15 spoguļzālē. Vadītāja - Laura Janovska, tālr.28293969


Bērnu deju kolektīvs “Ābolīši”
(pirmsskolas vecuma bērniem) – 9. septembris plkst.17.30 (jaunākā grupa 3-4 gadi), plkst.18.00 (vecākā grupa 5-6 gadi). Nodarbības pirmdienās, ceturtdienās plkst.17.30-18.00 (3-4 gadi) spoguļzālē un plkst.18.00-18.40 (5-6 gadi) lielajā zālē vai spoguļzālē. Vadītāja – Elīza Luīze Reboka.


Koklētāju ansamblis “Sakta”
– 15. septembris plkst.20.00. Nodarības trešdienās plkst.18.30-21.30 Jaunajā zālē. Vadītāja – Inese Dzene, tālr.26540649 (SMS)


Rokdarbu pulciņš “Čaklās rociņas”
– 17. septembris plkst.15.30 (5-10 gadi). Nodarbības piektdienās 15.30-16.20 vācu valodas telpā. Vadītāja – Ieva Sviķe, tālr. 26821832


LADY FITNESS
– 30. augusts plkst.19.00. Nodarbības pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst.19.00-20.00 spoguļzālē. Vadītāja – Jūlija Ratobiļska, tālr.29520492


Senioru vokālais ansamblis “Atvasara”
– 1. septembris plkst.13.30. Nodarbības trešdienās plkst.13.30-15.30 kora zālē. Vadītājs – Viktors Pizāns.


BODY TONING
– 1. septembris plkst.18.00. Nodarbības trešdienās lielajā zālē un piektdienās spoguļzālē plkst.18.00-18.45. Vadītāja – Jūlija Ratobiļska, tālr.29520492


Jauktais koris “Zemdega” (uzņemšana no 18 gadiem) – 2. septembris plkst.19.00. Nodarbības otrdienās, ceturtdienās plkst.19.00-21.00 kora zālē. Vadītājs – Jānis Āboliņš.


Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Baloži”
(uzņemšana tikai pāriem) – 2. septembris plkst.20.00. Nodarbības pirmdienās, ceturtdienās plkst.20.00-23.00 lielajā zālē. Vadītājs – Mārtiņš Ezeriņš, tālr.29328625


Mūsdienu deju grupa “Mirāža” (uzņemšana no 16 gadiem) – 3. septembris plkst.19.00. Nodarbības pirmdienās jaunajā zālē plkst.19.00-20.30 un piektdienās lielajā zālē plkst.19.00-21.00. Vadītāja – Zaiga Oše.


Senioru deju kolektīvs “Ābeļzieds” – 6. septembris plkst.16.30. Nodarbības pirmdienās, ceturtdienās lielajā zālē plkst.16.30-17.50. Vadītāja – Regīna Grebežniece.


Baložu Tautas teātris – 6. septembris plkst.18.00. Nodarbības pirmdienās plkst.18.00 pagrabzālē. Vadītājs – Reinis Vējiņš, tālr.26371731


Deju fitness LATINO RITMOS – 6. septembris plkst. 19.00. Nodarbības pirmdienās, trešdienās plkst.19.00-20.00 lielajā zālē. Vadītāja – Egija Sloka, tālr.26886528


Līnijdeju klubs “Jautrie zābaciņi”
– 7. septembris plkst.19.00. Nodarbības otrdienās lielajā zālē plkst.19.00-21.00. Vadītājas – Lana Garonska, Irita Grīnberga, tālr.27839692


Pilates – 8. septembris plkst.20.15. Nodarbības trešdienās lielajā zālē plkst.20.15-21.15 un piektdienās jaunajā zālē plkst.19.00-20.00. Vadītāja - Egija Sloka, tālr.26886528


Ķekavas kultūras nams:

 

Tautas deju ansamblis “Zīle” – no 13. septembra, nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst.19.30.


Bērnu vokālais ansamblis “Cīrulītis”
– jaunākā grupa (4-6 gadi) piektdienās un ceturtdienās plkst.16.45; vidējā grupa (7-11 gadi) otrdienās un ceturtdienās plkst.17.15; vecākā grupa (12+ gadi) otrdienās un ceturtdienās plkst.18.15. Tālruņa
numuri – 26184169 (Ilze), 22033854 (Anna).


Koris “Mozaīka” – uzņemšana pirmdien, 6. septembrī, un trešdien, 9. septembrī, plkst.19.00 Ķekavas kultūras namā. Nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst.19.00. Ja rodas papildu jautājumi: +371 29138168, +371 20201650.


Senioru deju kolektīvs “Sidrabaine” – nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.19.30. Pirmā atklātā nodarbība 21. septembrī plkst.20.00. Vadītājas – Aija Āre (29154279) un Ilanta Jātniece (26140156).


Sieviešu koris “Daugaviete”  - Pirmdienās un ceturtdienās no 19:00 - 21:00. Diriģente Dace Bite 22946208. Kormeistare Rita Platpere - 2 9477531. Epasts:  korisdaugaviete@gmail.com


Vīru koris “Ķekava” – mēģinājumi otrdienās un trešdienās no 19:00 – 22:00.  Diriģents: Arvīds Platpers (29266054 ), koncertmeistars: Edgars Briņķis.


Ķekavas KN aicina visus mazos dejotgribētājus uz bērnu deju grupu nodarbībām - pirmdienās, trešdienās. Pirmā tikšanās 20.septembrī plkst. 15.00 1.-4. kl. vecuma grupā, plkst.16.00 5.-8.kl.vecuma grupā. Pedagogs Klinta Lazdiņa. Nodarbības var apmeklēt ar negatīvu skolas Covid testu.

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
08.09.2021.

  Drukāt