Ķekavā pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa” uzbūvēta jauna piebūve

Ķekavā pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa” ir uzbūvēta un atklāta jauna piebūve, kurā 1.septembrī bērnudārza gaitas uzsāks 144 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Līdz ar to jaunajā mācību gadā bērnudārzs uzņems jau kopumā 450 bērnus.   


Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” ir 13 grupiņas jeb  306 bērnu, un  līdz ar piebūves izbūvi tā papildus uzņems vēl sešas grupiņas.  Jaunais korpuss izbūvēts divos stāvos ar kopējo platību  vairāk kā 761 m2.  Katrā ēkas stāvā izvietoti trīs bērnu grupiņu telpu bloki, katrā no tiem paredzot grupiņas telpas, garderobi, labierīcības un ēdiena sadales telpu.  Savukārt 1.stāvā atrodas arī tehniskā telpa un labierīcību telpa, kas pielāgota  cilvēkiem ar kustību  traucējumiem, un savienojošais gaitenis ar esošo bērnudārza ēku. Bērnudārza labiekārtojamā teritorijā ir izveidota jauna bērnu rotaļu zona ar gumijas segumu un vairākiem jauniem rotaļelementiem. Savukārt ap rotaļu teritoriju  izvietots  bruģēts  laukums,  kuru  bērni varēs  izmantot  kā  zīmēšanas  zonu.


Bērnudārza “Ieviņa” piebūve ir moduļu tipa būve. Moduļu mājas galvenie plusi  ir ātra uzstādīšana, energoefektivitāte un kvalitāte, jo katrs modulis tiek izgatavots un uzbūvēts rūpnieciski ražotnē, kuri ir pakļauti visiem rūpniecības standartiem. Tas ir ļoti būtisks faktors mūsdienu būvniecībā, ēkai ir liela energoefektivitāte. Būvniecības darbus veica  SIA “Ventars”, savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4". “Moduļu tipa mājas iegūs arvien lielāku popularitāti tieši sabiedriskajā sektorā, jo tās var izbūvēt gaišas, plašas, praktiskas un energoefektīvas. Lielākais plus šāda tipa ēkām ir īsais būvniecības laiks. No būvniecības viedokļa  praktiski un ērti ir tas, ka paralēli pamatu un inženierkomunikāciju izbūvei tiek ražoti ēkas moduļi, līdz ar to ļoti ietaupot laiku,” skaidro SIA "Ventars" valdes loceklis  Pēteris Grava.


Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzsver, ka, ņemot vērā pozitīvos demogrāfiskos rādītājus un iedzīvotāju vecuma sadalījumu,  izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs galvenā prioritāte arī turpmāk. Lielais pieprasījums pēc izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai mūsu novada bērni varētu mācīties pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Tāpēc pašvaldība īsteno  inovatīvu risinājumu  - pie esošajām izglītības iestādēm būvējot modernas moduļu tipa ēkas.  Šis risinājums ļauj pašvaldībai vienlaicīgi apvienot vairākas prasības -  ēkas kvalitāti ar īsāku būvniecības laiku un saimnieciski izdevīgākām izmaksām.”


Bērnudārza “Ieviņa” paplašināšanas projekta, izbūvējot moduļu tipa piebūvi, kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas ir ap 1,7 milj. eiro. Lai pašvaldība to varētu īstenot, tika ņemts aizņēmums no Valsts kases 1,2 milj. eiro, pārējo finansējuma daļu atvēlot pašvaldības budžetā.


Pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” vadītāja Biruta Jokste atzīst, ka līdz ar lielo prieku un gandarījumu par tapušo skaisto ēku, krāsainajām un plašajām grupiņu telpām, līdzi nāk arī liela atbildība. Tagad notiek darbi pie jauno telpu iekārtošanas un personāla atlases.


Pēc Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes datiem, šobrīd Ķekavas novadā ir četri pašvaldības bērnudārzi, divas pirmsskolas grupas pie Baložu vidusskolas un piecas - pie Daugmales pamatskolas. Pašvaldības bērnudārzus apmeklē vairāk kā  1400 bērnu, un  ik gadu bērnudārzos tiek uzņemti 400 bērni, savukārt rindā vēl joprojām gaida ap 700 bērnu. Tāpēc Ķekavas novads piedāvā ģimenēm vēl papildus  “aukļu dienesta” pakalpojumus, kur ik gadu izmanto ap 370 bērni un privātajos bērnudārzos 300 bērni, kuriem tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. 


Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī izglītojamo skaita dinamika Ķekavas novada izglītības iestādēs.  Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā  uzsākuši 2662 skolēnu, to skaitā 345 pirmklasnieki.  Deklarētu skaits ik gadu pieaug, un no kopējā iedzīvotāju skaita gandrīz 30 % veido bērni vecumā līdz 18 gadiem, un šāda pozitīva tendence iezīmējas arī turpmākajos gados.

 

 

Administratīvā pārvalde
29.06.2021.

 

 

 

  Drukāt