Informācija 2021./2022. mācību gada pirmklasnieku vecākiem

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde informē- Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs uzņemto bērnu vecākiem uz vecāku norādīto e-pastu ir nosūtīts skolas sagatavots e-pasts ar iesnieguma veidlapu.

 
Lūgums parakstītu iesnieguma oriģinālu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu  iesniegumu iesniegt skolai līdz 2021. gada 30. jūnijam.


Ja līdz minētajam termiņam netiks saņemts attiecīgais iesniegums, iestāde var uzskatīt, ka vieta attiecīgajā iestāde nav nepieciešama un to var piedāvāt nākamajam bērnam prioritārajā kārtībā.

 
Iesnieguma oriģinālu parakstītu Jūs variet skolai iesniegt šādos veidos:

  • Pie skolas izvietotajā pastkastīte korespondences saņemšanai;
  • Skolas lietvedībā, iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku;
  • Nosūtot pa pastu uz skolas norādīto adresi;
  • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, sūtot uz skolas e-pastu.

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
31.05.2021.

  Drukāt