Skatuves konkurss „Riti raiti, valodiņa” Ķekavas novadā

2021.gada 31.martā pirmo reizi ZOOM platformā Ķekavas novada mērogā norisinājās Skatuves runas  konkursa „Riti raiti, valodiņa!” 2. kārta 4-7 gadīgiem bērniem.

 

Konkursā piedalījās 24 dalībnieki no 7 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm  - Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupas ,,Namiņš”,  privātskolas “Gaismas tilts 97 “, Baložu vidusskolas pirmsskolas grupām, PII „Ieviņa”, „Zvaigznīte”,  „Avotiņš”,  "Bitīte".

 

Konkursa mērķis ir sekmēt izglītojamo interesi par latviešu literatūru un latviešu nacionālo kultūru, izkopt tās runas kultūru, kā arī veicināt izglītojamo emocionālo un radošo pašizpausmi, pilnveidot un izvērtēt izglītojamo skatuves runas prasmes un iemaņas.

 

ZOOM vietnē skolotāji un konkursanta dalībnieki aizrautīgi vēroja tiešsaistē Skatuves runas konkursa iesūtītos video materiālus, kuros konkursa dalībnieki izteiksmīgi un dzīvelīgi runāja latviešu autoru dzejoļus. Konkursa dalībnieki intervijās uzsvēra, ka viņiem ļoti patīk lasīt grāmatas, rotaļāties un sapņot par nākotni - kļūt par dabas pētnieku, policistu, sportistu, ugunsdzēsēju, zirgu treneri, pārdevēju.

 

Paldies žūrijas komisijai: Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem - Baibai Jurisonei, Birutai Jokstei, Ilzei Jaunzemei, Inesei Slokai, Maijai Ukstiņai un Ķekavas novada Izglītības daļas pārstāvei Verai Kļaviņai -  kuri izvērtēja katra dalībnieka sniegumu.

 

Par dalību konkursā katrs no dalībniekiem saņēma diplomus - nominācijas, piemēram, “Skanīgākais dzejoļa runātājs”, un veicināšanas balviņas.

  

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos konkursā, pedagogiem un vecākiem  par bērnu sagatavošanu.  Īpašs paldies pirmsskolas mūzikas skolotājai Lolitai Krūmiņai, kura iejutās režisora - montētāja, dziedātājas lomā un logopēdei Gunai Kalniņai par profesionālu audio ierakstu izveidi un atbalstu.

 

 Novēlam arī turpmāk visiem veiksmīgi sadarboties kopā, lai bērniem radītu prieku!

 

 

Silvija Riekstiņa

vadītājas vietniece izglītības jomā

pirmskolas mācību jomas koordinatore 

07.04.2021. 

  Drukāt