Ķekavā bērnudārza “Ieviņa” piebūves būvniecību plāno pabeigt maija beigās

Lai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa” Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vairāk kā 140 bērniem,  šobrīd aktīvi notiek bērnudārza moduļa tipa piebūves būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt pēc dažiem mēnešiem - maija beigās.  


Kā stāsta būvnieka pārstāvis - SIA “Ventars” valdes loceklis Pēteris Grava, šobrīd bērnudārza piebūves būvniecības procesā varam atzīmēt tradicionālos Spāru svētkus. “Jaunbūve atrodas stadijā, kad varam uzsākt darbus pie ēkas iekšdarbiem, nodrošinot atbilstošu klimatu. Šī ziema lieliski pierāda, kāpēc izvēlēties moduļu tipa ēkas konstrukciju - sniega daudzums un zemās gaisa temperatūras ļāva turpināt ēkas nesošās konstrukcijas un sienu norobežojošo konstrukciju izbūvi. Šobrīd ir samontēti visi ēkas moduļi un ārsienu konstrukcijas, kā arī iestrādāti visi logi ēkas ārsienās. Tāpat ir izbūvēta savienojošā galerija ar esošā bērnudārza ēkas daļu,  līdz ar to varam uzsākt darbus pie jaunbūves ēkas iekšdarbiem un inženierkomunikāciju izbūves. Esam uzsākuši iekšdarbu izbūvi ēkas otrajā stāvā, izbūvējot griestu un grīdu konstrukciju, kā arī  starpsienas,”  būvniecības procesu skaidro P. Grava.


Pēc būvnieka teiktā, savukārt jaunbūves pirmajā stāvā ir uzsākti grīdas siltumizolācijas slāņa izbūves darbi, kuriem sekos betona un klona grīdas iestrāde. Tiek izbūvēts ēkas jumta siltumizolācijas slānis un jumta seguma kārtas. Jumta darbus plānots nobeigt marta vidū.  Marta mēnesis plānots  visražīgākais - šajā laikā tiks izbūvēta lielākā daļa no inženierkomunikācijām - elektrība, apkure, ūdens, kanalizācija, ventilācija un vājstrāvu tīkli,  kā arī tiks izbūvēti visas ēkas iekšsienu konstrukcijas un tiks uzsākti daļēji apdares darbi. Plānots  pabeigt ēkas rietumu fasādēs apšūšanu ar dekoratīvajām skārda loksnēm un uzstādīt evakuācijas kāpnes.


Sekojot līdzi laikapstākļiem un izvērtējot situāciju,  tiks atsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas darbiem - rotaļu laukuma izbūvi un bruģakmens celiņu izbūvi.


Bērnudārza “Ieviņa” piebūve ir moduļu tipa būve. Moduļu mājas galvenie plusi  ir ātra uzstādīšana, energoefektivitāte un kvalitāte, jo katrs modulis tiek izgatavots un uzbūvēts rūpnieciski ražotnē, kuri ir pakļauti visiem rūpniecības standartiem. Tas ir ļoti būtisks faktors mūsdienu būvniecībā, ēkai ir liela energoefektivitāte.


Savukārt Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzsver, ka, ņemot vērā pozitīvos demogrāfiskos rādītājus un iedzīvotāju vecuma sadalījumu,  izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs galvenā prioritāte vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai mūsu novada bērni varētu mācīties pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Tāpēc šobrīd pašvaldības atrastais risinājums  - moduļu tipa ēku būvniecība pie esošajām izglītības iestādēm  - ir atzinīgi vērtējams, ko apliecina pērn atklātais Ķekavas vidusskolas jaunais korpuss. Šis risinājums ļauj pašvaldībai vienlaicīgi apvienot vairākas prasības -  ēkas kvalitāti ar īsāku būvniecības laiku un saimnieciski izdevīgākām izmaksām, nekā tas būtu gadījumā, ja tiktu būvēta monumentāla betona būve. Tāpēc šāda moduļu tipa piebūves šobrīd tiek projektētas arī pie Baložu vidusskolas un Pļavniekkalna sākumskolas.      


Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” ir 13 grupiņas jeb  300 bērnu, un  līdz ar piebūves izbūvi varētu papildus uzņemt sešas grupiņas jeb 144 bērnus vecumā no 3 līdz 6 gadiem.  Jaunais korpuss  tiks izbūvēts divos stāvos ar kopējo platību  vairāk kā 761 m2.  Katrā ēkas stāvā būs izvietoti trīs bērnu grupiņu telpu bloki, katrā no tiem paredzot grupiņas telpas, garderobi, labierīcības un ēdiena sadales telpu.  Savukārt 1.stāvā projektēta arī tehniskā telpa un labierīcību telpa, kas pielāgota  cilvēkiem ar kustību  traucējumiem, un savienojošais gaitenis ar esošo bērnudārza ēku.


Bērnudārza labiekārtojamā teritorijā plānots izvietot jaunu bērnu rotaļu zonu ar gumijas segumu un vairākiem jauniem rotaļelementiem. Ap rotaļu teritoriju tiks  izvietots  bruģēts  laukums,  kuru  bērni varēs  izmantot  kā  zīmēšanas  zonu.


Bērnudārza “Ieviņa” paplašināšanas projekta, izbūvējot moduļu tipa piebūvi, kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas ir ap 1,7 milj. eiro. Lai pašvaldība to varētu īstenot, tiek ņemts aizņēmums no Valsts kases 1,2 milj. eiro, pārējo finansējuma daļu atvēlot pašvaldības budžetā.


Pēc Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes datiem, šobrīd Ķekavas novadā ir četri pašvaldības bērnudārzi, divas pirmsskolas grupas pie Baložu vidusskolas un piecas - pie Daugmales pamatskolas. Pašvaldības bērnudārzus apmeklē vairāk kā  1400 bērnu, un  ik gadu bērnudārzos tiek uzņemti 400 bērni, savukārt rindā vēl joprojām gaida ap 700 bērnu. Tāpēc Ķekavas novads piedāvā ģimenēm vēl papildus  “aukļu dienesta” pakalpojumus, kur ik gadu izmanto ap 370 bērni un privātajos bērnudārzos 300 bērni, kuriem tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. 


Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī izglītojamo skaita dinamika Ķekavas novada izglītības iestādēs.  Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā  uzsākuši 2662 skolēnu, to skaitā 345 pirmklasnieki.  Deklarētu skaits ik gadu pieaug, un no kopējā iedzīvotāju skaita gandrīz 30 % veido bērni vecumā līdz 18 gadiem, un šāda pozitīva tendence iezīmējas arī turpmākajos gados.

 

Administratīvā pārvalde
03.03.2021.

 

  Drukāt