Palielina Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un aukļu darba samaksai

Ķekavas novada dome šodien, 4. februārī, nolēma 2021. gadā paaugstināt pašvaldības līdzfinansējumu aukļu darba samaksai līdz 180 eiro mēnesī, kā arī privātajiem bērnudārziem - par bērniem no 1,5 gada līdz četru gadu vecumam – 277,90 eiro un par bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 200,68 eiro mēnesī.

 

Līdzfinansējuma apmērs noteikts Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”.  Palielinātais atbalsts privātajiem bērnudārziem stājās spēkā ar šī gada 1. janvāri, bet aukļu pakalpojumiem  - no 1. marta. 

 

Risinot nepietiekamo bērnudārzu skaita jautājumu, Ķekavas novada pašvaldība ģimenēm, kuru bērniņi netiek pašvaldības bērnudārzos, piedāvā alternatīvu iespēju –  pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus. Pēc Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes datiem novērojams, ka 2020. gadā pieaudzis gan aukļu, gan pieskatāmo bērniņu skaits - pagājušajā gadā 200 aukles pieskatījušas 370 bērniņus. Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā līdzfinansējusi auklītes darba samaksu 170 eiro mēnesī, bet pārējo samaksas daļu, vienojoties ar auklīti, sedza bērnu vecāki. Pagājušajā gadā pašvaldība aukļu  un pieskatīšanas centru atbalstam pašvaldība kopumā izlietojusi vairāk kā 805 000 eiro.

 

Ķekavas novads ir viens no pirmajiem, kas uzsāka īstenot pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus, un ar savu veiksmīgo pieredzi pašvaldība iepazīstinājusi gan citas pašvaldības Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī attīstījusi šī pakalpojuma pieejamību tepat, Ķekavas novadā. 

 

“Aukļu dienesta” darbības nodrošināšana ir tikai viena no vairākām iespējām, kā pašvaldība atbalsta tās ģimenes, kurās aug bērni pirmsskolas vecumā un kuri vietu trūkuma dēļ netiek pašvaldības bērnudārzā. Papildu šim risinājumam Ķekavas novada pašvaldība apmaksā vietas arī privātajos bērnudārzos vairāk kā 350  bērniem. Līdz ar šiem risinājumiem novada bērniņiem tiek nodrošināta licencēta pirmsskolas izglītības programmas apguve.

 

Administratīvā pārvalde
04.02.2021.

 

  Drukāt