Ķekavas novadā “aukļu dienesta” pakalpojumus pērn izmantojuši 370 bērni

Risinot nepietiekamo bērnudārzu skaita jautājumu, Ķekavas novada pašvaldība ģimenēm, kuru bērniņi netiek pašvaldības bērnudārzos, piedāvā alternatīvu iespēju –  pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus. Pēc Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes datiem novērojams, ka 2020. gadā pieaudzis gan aukļu, gan pieskatāmo bērniņu skaits - pagājušajā gadā 200 aukles pieskatījušas 370 bērniņus.

 
Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē auklītes darba samaksu 170 eiro mēnesī, bet pārējo samaksas daļu, vienojoties ar auklīti, sedz bērnu vecāki. 2020. gadā pašvaldība aukļu  un pieskatīšanas centru atbalstam kopumā izlietojusi 805 278 eiro.

 

Ķekavas novads ir viens no pirmajiem, kas uzsāka īstenot pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus, un ar savu veiksmīgo pieredzi pašvaldība iepazīstinājusi gan citas pašvaldības Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī attīstījusi šī pakalpojuma pieejamību tepat, Ķekavas novadā. Kā norāda Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, aukļu un pieskatāmo bērnu skaits ir audzis - 2019.gadā Ķekavas novadā darbojās 156 aukles, kas pieskatīja 323 bērnus, taču 2020.gadā jau 200 aukles, kuras pieskata 370 bērniņus.

 

Pašvaldības atbalstu aukles pakalpojumu apmaksai bērna ģimene var saņemt, ja bērns un viens no viņa vecākiem ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī, ja bērns ir pašvaldības rindā uz bērnudārzu, noslēdzot līgumu starp vecākiem un aukli par bērna pieskatīšanu. Kad ģimene ir noslēgusi līgumu ar auklīti, tad iesniegums ar līguma kopiju jānosūta elektroniski uz e-pastu: novads@kekava.lv.

 

Svarīgi ņemt vērā, ka auklei ir jābūt reģistrētai Ķekavas novada pašvaldības aukļu datu bāzē. Potenciālām auklēm, lai reģistrētos datu bāzē  ir nepieciešami šādi dokumenti: izglītības dokumenti (augstākās vai vidējās pedagoģiskās izglītības diploms vai profesionālās pilnveides kursu apliecība), apliecinājums par prasmi sniegt pirmo palīdzību vai autovadītāja apliecība un ģimenes ārsta izziņa.

 

Lai vecākam atvieglotu vēlamās aukles meklēšanu, pašvaldība ir izveidojusi Aukļu datu bāzi ar reģistrētajām auklēm, kas atrodama šeit.

 

Gadījumos, kad ir radušies jautājumi par kompensācijas saņemšanu vai reģistrēšanos aukļu datu bāzē, lūgums sazināties ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, zvanot pa tālruni 25461811 vai rakstot e-pastu: vita.andzejevska@kekava.lv.

 

Atgādinām, ka Ķekavas novadā, pateicoties augošiem dzimstības un iedzīvotāju skaita radītājiem, viens no prioritārajiem darbiem  ir risināt jautājumu, kā nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pašvaldības bērnudārzos. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība, izvērtējot esošās situācijas rādītājus un nākotnes prognozes,  realizē divus prioritārus pirmsskolas izglītības investīciju projektus – piebūves pie bērnudārza “Ieviņa” Ķekavā un jauna bērnudārza būvniecību Titurgā, Baložu pilsētā. Piebūves būvdarbi jau uzsākti Ķekavā, bet otrajā gadījumā notiek priekšdarbi, lai varētu uzsākt Titurgas bērnudārza projektēšanu.