Turpinās bērnu reģistrācija uzņemšanai 1. klasē 2021./2022. mācību gadā

Šobrīd Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs mācībām 1.klasē 2021./2022. mācību gadā ir reģistrēti 330 pieteikumi. Pieteikumu reģistrēšana nākamajam mācību gadam turpināsies līdz 2021. gada 30. aprīlim.


Ķekavas novada Izglītības, Kultūras un Sporta pārvalde atgādina, ka vēl aizvien turpinās bērnu reģistrācija uzņemšanai 1. klasē tiem bērniem, kas mācības uzsāks 2021./2022. mācību gadā. Vecāki ir aicināti pieteikumus iesniegt līdz 30. aprīlim, savukārt pēc tam, 2021. gada 14.maijā uzņemto bērnu vecākiem tiks nosūtīts informatīvs e-pasts.


Pieteikuma veidlapa bērna uzņemšanai 1.klasē pieejama te.


Aicinām aizpildītos pieteikumus iesniegt elektroniski:

  • portālā www.Latvija.lv, pielikumā pievienojot aizpildīto pieteikumu;
  • sūtot uz e-pasta adresi novads@kekava.lv, pielikumā pievienojot parakstītu aizpildīto iesnieguma veidlapu, kas ir ieskenēta vai nofotogrāfēta.


Ja vecākiem nav iespējas pieteikumu iesniegt elektroniski, to klātienē, iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku, iespējams iesniegt klientu apkalpošanas centros - Ķekavā, Gaismas iela 19, K-9-1, vai Baložos, Uzvaras prospekts 1A.


Vienlaikus atgādinām, ka pieteikumu saņemšana reģistrācijai vienotā rindā uz 1.klasi  Ķekavas novada pašvaldībā turpinās arī uz nākamajiem mācību gadiem. Tas nozīmē, ka jau šobrīd vecākiem ir iespēja reģistrēt savus bērnus arī uz nākamajiem mācību gadiem mācību uzsākšanai 1. klasē Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs.


Bērnu reģistrāciju 1.klasē nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs".


Gadījumos, kad ir radušies jautājumi par uzņemšanas rindu, lūgums sazināties ar Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldi, zvanot pa tālruni 25461811 vai rakstot e-pastu: vita.andzejevska@kekava.lv.

 

Administratīvā pārvalde
20.01.2021.

 

 

  Drukāt